opprinnelsesbevis

Artikkelstart

Opprinnelsesbevis er et dokument som tollvesenet i en rekke land krever fremlagt ved innførsel av varer. I Norge er reglene er beskrevet i Tolloven, og EØS-avtalen og EFTA-samarbeidet regulerer internasjonale handelsavtaler.

Faktaboks

Etymologi
fransk certificat d’origine
Også kjent som
opphavsbevis

Eksportører kan søke om å bli «godkjent eksportør» hos Tollvesenet og får da fullmakt til å skrive ut opprinnelsesbevis. Bedrifter som har eksport som en del av sin virksomhet får gjerne slik godkjenning. Tollvesenet fører en egen liste over godkjente eksportører. Etter en prøveperiode på to år kan man søke om fornyelse for fem år av gangen.

Certificate of Origin er et opprinnelsesbevis for varer som ikke gir tollfordeler i mottakerlandet. Varen er laget i det landet hvor den er fremstilt, eller der siste bearbeiding eller foredlingen skjedde. Altså i et annet land enn Norge. Certificate of Origin kan man få ved å logge seg inn på Altinn, søke etter Certificate of Origin og skrive ut skjema og varesertifikat med dato, tollstempel og underskrift.

Varesertifikat (EUR.1) brukes av eksportører og skal signeres av eksportlandets tollmyndigheter. Sertifikatet skal være på engelsk eller et av de offisielle språkene til de landene som er part i den enkelte avtale. Faktura fra eksportøren skal dokumentere produktenes opprinnelse for importør og myndigheter. Opprinnelseserklæringer kan dokumenter som kan brukes av enhver eksportør (verdien på opprinnelsesvarene må ikke overstige 65 000), eller av godkjente eksportører uten verdigrense.

Andre krav til opprinnelsesbevis:

  • korrekt faktura eller et annet handelsdokument
  • utferdiget av eksportøren
  • eventuell håndskrevet erklæring må være skrevet med blekk og trykte bokstaver
  • tydelig hvilke produkter som gjelder for erklæringen
  • sted og dato

Krav til varene

En vare har sin opprinnelse i det land der varen er laget i sin helhet eller der den ble ferdigstilt. For å kunne utstede et opprinnelsesbevis må produktet oppfylle blant annet krav som begrenser bruk av innsatsmaterialer fra tredjeland utenfor et frihandelsområde. Varer som godkjennes av opprinnelsesreglene i frihandelsavtalene kan få tollfordeler ved videre eksport til for eksempel land Norge og som EFTA har frihandelsavtale med.

Leverandøren av varen må avgi en leverandørerklæring som importøren kan benytte som dokumentasjon på opprinnelsesstatus. Slike erklæringen brukes i de tilfeller produktets sluttbearbeiding ikke er nok til å oppnå opprinnelsesstatus. Faktura skal ha en påtegning av opprinnelse til produktet.

Leverandører har likevel ingen plikt til å utstede opprinnelsesbevis. Utsteder av opprinnelsesbevis er ansvarlig for at innholdet i beviset er korrekt om det blir avgitt. Likeså at varene er produsert i henhold til opprinnelsesbeviset.

Opprinnelsesbevis kreves særlig i land med ulike tollsatser for varer fra forskjellige land, som for eksempel i et frihandelsområde.

EU/EØS

Siden 1. januar 2021 gjelder eksportørsystemet REX, som er et opprinnelsessertifiseringssystem for varer med opprinnelse for EU, Sveits og Norge fra 1. januar 2017.

Eksportører og produsenter i avsenderlandet utsteder opprinnelseserklæring og må være registrert i en database hos landets autoriserte myndighet, tollvesenet eller handelskammeret. Man får da status som «Registrert eksportør».

REX-systemet erstatter innen nevnte geografiske område tidligere systemer med opprinnelsesdokumentasjon i form av sertifikater som stemples og attesteres av autorisert myndighet i landet.

EU kommisjonen har ytterligere informasjon om REX-systemet (REX Trader portal).

Andre deler av verden

Verdens handelsorganisasjon (WTO) er også viktig for internasjonal handel og administrerer et eget regelverk. Det er også et eget regelverk for eksport til utviklingsland.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg