Opprinnelsesbevis, dokument som tollvesenet i en rekke land krever fremlagt ved innførsel av varer. Opprinnelsesbevis kreves særlig i land med ulike tollsatser for varer fra forskjellige land, som f.eks. i et frihandelsområde.