Løfting av transportenhet mellom transportmidler er et risikopunkt for skade.
Løfting av transportenhet mellom transportmidler er et risikopunkt for skade.

Transportansvar er det juridiske ansvaret transportør eller speditør har i forbindelse med transportoppdrag. I vegtransport er transportansvaret regulert gjennom lov om vegfraktavtaler (vegfraktloven).

Skader og feil kan oppstå

Ved transport av varer fra et sted til et annet kan det oppstå mange problemer knyttet til både varen selv og til frakten. Varen kan bli forsinket, skadet eller behandlet på feil måte, for eksempel feil temperatur. Det kan derfor være vanskelig å slå fast hvem som er ansvarlig for feilene. Vareeiere med verdifulle varer tegner gjerne en egen transportforsikring for å redusere risiko for tap.

Avsender har på sin side ansvar for at kun lovlig gods blir levert til frakt, og at godset er emballert, pakket og merket på rett måte. Dersom det er farlig gods skal det også følge med en deklarasjon om dette, transportdokumenter og transportuhellskort. Avsender har et særlig ansvar for at emballasjen er korrekt.

Transportørens ansvar

Transportører er underlagt strenge regler. Ikke alle feil kan likevel henføres til transportørens ansvar, eksempelvis kan en sending ha skjulte feil transportøren ikke kan oppdage uten videre. Skadet gods i en plombert container kan ha oppstått både som følge av håndteringen av containeren og dersom godset ikke var sikret godt nok inne i containeren.

Fraktførers ansvar går fra hen overtar godset fra avsender til det er utlevert til mottaker. Fraktbrevet skal opplyse når den enkelte aktør trer inn og ut av ansvarsforholdet. Fraktfører kan også avvise gods dersom det ikke er akseptert i fraktavtalen. Det kan være varer med andre vekter og dimensjoner enn avtalt.

Avsender og mottaker kan tegne transportforsikring for å unngå en begrenset erstatning. Dette er vanlig ved varer over en viss verdi. Speditørene kan som regel formidle slike forsikringsordninger.

Årsaker til forsinkelser som er utenfor transportørens kontroll, er ikke transportøren ansvarlig for. Transportansvaret gjelder primært å frakte gods fra A til B etter transportavtalen. Stengte veier på grunn av flom, ras eller snø er utenfor transportørenes kontroll. Transportøren er ikke ansvarlig for merkostnader når slike hendelser inntreffer, som benevnes force majeure–hendelser. Sjåføren må likevel gjøre det som er mulig for å unngå at lasten blir tapt.

Transportører må erstatte tapt eller skadd gods etter fastsatte takster nasjonalt og internasjonalt basert på internasjonale konvensjoner. Dersom en part ønsker å kreve erstatning, må dette meldes omgående og skriftlig. All sendingsdokumentasjon må vedlegges.

Fraktbrevets rolle

Fraktbrevet er det dokumentet som beskriver avtaleforholdet mellom avsender, transportør og mottaker. Dersom godset skal fraktes på flere kjøretøy på ulike strekninger kan det kreves eget fraktbrev for hver delstrekning. Fraktbrevet kan være på papir eller elektronisk.

Fraktbrevet skal ved innenriks befordring inneholde:

  • Avsenders navn og adresse
  • Fraktførers navn og adresse
  • Sted og dato for overtagelse av godset
  • Leveringssted
  • Mottakers navn og adresse
  • Antall kolli, etiketter og nummerering
  • Bruttovekt og mengde
  • Farlig gods krever særskilt tilleggsinformasjon

Dersom det oppstår skade eller manko må dette noteres på fraktbrevet og attesteres av neste ledd i verdikjeden. Er skaden ikke synlig ved for eksempel utlevering, må det snarest etter mottak meldes fra til transportør eller speditør. Skadet gods må emballeres forsiktig og oppbevares til besiktigelse er gjort av avsender eller transportør. Dersom det mangler gods ved utlevering må dette noteres i fraktbrev og kvitteres av begge parter.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Transportbestilleren, Fagbokforlaget (2018) Spurkeland, Einar
  • Innføring i logistikk og transport, CappelenDamm (2014) Spurkeland, Einar (red.)

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg