truckfører

Trafikksikkerhet er en viktig del av opplæringen.

.
Truckkjøring krever kompetansebevis.
Truckfører.
Store trucker for løfting av containere av og på tog krever egen spesialopplæring.
Stor truck for løfting av containere av og på godstog.

Artikkelstart

Truckfører er en person som har kompetansebevis for å kunne bruke truck i sitt arbeid. Regelverket for riktig bruk av truck må følges.

Det er flere forskjellige trucktyper som hver for seg krever opplæring i tillegg til kompetansebeviset.

Sentrale bestemmelser

Området der trucken benyttes skal være skiltet og oppmerket. Bedriften må utarbeide en kjøreinstruks for truckførere som ledd i å ha høy sikkerhet. På området skal en truck med last ha forkjørsrett i kryss.

Det er spesifikke trafikk- og sikkerhetsregler knyttet til bruk av truck. Truckfører må håndtere trucken slik at arbeidsmiljøet er trygt for alle. Et vanlig råd er å kjøre med gaflene nede slik at man har god oversikt. Høy hastighet kan føre til at man mister kontrollen over trucken, spesielt på glatt og vått underlag. Med styring på bakhjulene kan det lett oppstå uhell i svinger. Truckens bakpart vil alltid slå ut når man svinger. Lav hastighet er viktig for å ha kontroll over trucken. Lasteramper, kjørebroer og andre passasjer er viktig å undersøke før man passerer.

Arbeidstilsynet har utarbeidet forskrifter for truck- og gangtrafikk. I hovedsak skal det være separering av gående og kjørende på arbeidsplassen. På områder med truckkjøring skal det være forbud mot gåing og sykling.

Dersom trucken har utstyr for å løfte personer skal dette være godkjent sikkerhetsmateriell etter Norsk Standard. Det er generelt forbud for personer å oppholde seg under gaflene når de er hevet.

Truckfører må bruke riktig verneutstyr for å beskytte seg selv, følge kjøreinstruks, utføre daglig kontroll med trucken og unngå bruk av mobiltelefon under kjøring.

Risiko for uhell

De vanligste uhellene ved truckkjøring er klemskader, påkjørsler, fallende last og feil kjøring på ramper. Gående i truckens arbeidsområde kan lett bli klemt mellom truck og paller og reoler. Ved for høy hastighet kan det oppstå påkjørsler. Feil lasting av paller kan føre til at velter. Feil kjøring på ramper kan føre til ulykker.

Krav til opplæring

Krav til truckfører er at man har fylt 18 år og har bestått teoretisk og praktisk opplæring. I tillegg skal man være fysisk og psykisk skikket til arbeidet, ha godt syn, god hørsel og god vurderingsevne og holdninger.

Frem til 1974 var det ingen krav til truckførere. Mange ulykker førte til krav om fagopplæring av truckførere. En egen forskrift regulerer krav til dokumentert sikkerhetsopplæring.

Opplæringen er delt inn i flere klasser (trucktyper) der temaene er blant annet sikkerhet, ulykkesrisiko, trucktyper, tilleggsutstyr, konstruksjon og virkemåte, vedlikehold og kontroll, stabilitet og godshåndtering, trafikkregler, HMS og farlig gods.

Utenlandsk opplæring krever godkjenning av Arbeidstilsynet. Dette gjelder også EØS-borgere, men slike kan få et midlertidig tillatelse inntil den utenlandske opplæringen er godkjent.

Flere typer trucker og maskiner krever i tillegg spesialopplæring. Det gjelder bro- og traverskraner, tårnkraner, mobilkraner, portalkraner, kraner montert på lastebil og lastebilhenger, løfte- og stablevogner med førerplass på vognen og store masseforflytningsmaskiner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg