EU

Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jarle Trondal

Universitetet i Agder

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 46 artikler:

Ø

  1. ØMU