Faktaboks

Det europeiske valutasystem
European Monetary System EMS

Det europeiske valutasystem er en samarbeidsordning for valutasamarbeid mellom medlemslandene i EU, opprettet i 1979. Systemet etablerte en felles avregningsenhet (ECU), og er siden erstattet av den økonomiske og monetære union i Europa (ØMU).

Bakgrunn og opprettelse

Mot slutten av 1980-tallet ble ideen om en felles europeisk valuta gjeldende i flere av Europas hovedsteder. Gjennom Enhetsakten (1986) ble det enighet om den endelige innføringen av et virkelig felles marked blant EUs medlemsland. Dette ga støtet til å tenke aktivt rundt en europeisering også av valutapolitikken i EU. Denne ideen førte til at man i Maastrichttraktaten ble enig om å innføre den såkalte European Monetary Union (EMU), på norsk: økonomisk og monetær union (ØMU).

I 1999 skulle landenes valutasystemer samkjøres, og fra 2002 skulle de nasjonale valutaene fjernes til fordel for et felles europeisk betalingsmiddel: euroen. Videre ble det vedtatt regler om hvor stor gjeld og underskudd eurolandene kunne ha for å sikre stabilitet og en form for likevekt mellom statene innenfor systemet. Med andre ord la dette visse forventninger på landene når det gjaldt nasjonale budsjetter og gjeldsgrad. Likevel ble det ikke innført en felles økonomisk politikk mellom landene. Hellas og Tyskland er to eksempler på euroland med store ulikheter i økonomi, skattepolitikk og offentlig gjeldsgrad.

Nye institusjonelle mekanismer etter eurokrisen

Eurokrisen fra 2009 gjorde behovet for bedre samkjøring og integrering av økonomiene i eurosonen åpenbart. Som følge av eurokrisen ble det derfor opprettet flere institusjonelle mekanismer for å sørge for dette.

European Stability Mechanism (ESM)

ESM er et fond styrt av Kommisjonen som kan gi ulike typer av finansiell assistanse til medlemsland, som gjeldskjøp, kjøp av statsobligasjoner og akutt kreditt. ESM ble etablert som en permanent institusjon fra 2012, da det tok over for de midlertidige European Financial Stability Facility (EFSF) og European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM).

European Fiscal Compact

European Fiscal Compact er det første skrittet mot en «fiskal union», og er en mellomstatlig avtale inngått 9. desember 2011 mellom de 17 eurolandene og seks land som vil bli med i valutasamarbeidet. Avtalen innebærer grenser for statlige utgifter og gjeldsgrad, med sanksjoner hvis disse grensene brytes. Avtalen ble vedtatt utenfor EUs traktatverk. Den innebærer en endring og videreføring av Stability and Growth Pact som har vært virksom siden euroen ble innført.

EUs bankunion

Finanskrisen startet med at flere banker opplevde likviditetsproblemer. EUs bankunion ble opprettet for å forhindre nye bankkriser ved å styrke EUs kapasitet til å regulere banksektoren og føre tilsyn. EUs bankunion er ment å fullføre ØMU og består av et felles regelverk for bankvirksomhet, felles innskuddsgarantiordning, felles avviklingsordning og felles tilsyn. Sammen er det tenkt at disse tiltakene skal bidra til å styrke EUs kriseløsningskapasitet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg