Det europeiske valutasystem, samarbeidsordning for valutasamarbeid mellom medlemslandene i EU, opprettet 1979. Etablerte en felles avregningsenhet (ECU). Systemet er erstattet av den økonomiske og monetære union i Europa (se ØMU).