Ministerrådet er EUs andre lovgivende forsamling, sammen med Europaparlamentet. Institusjonen representerer medlemslandene og skal representere deres interesser når de fatter vedtak. Ministerrådet er derfor arenaen hvor nasjonale interesser kommer sterkest til uttrykk i EU. De fleste forhandlingene er lukket for presse og innsyn.

Faktaboks

Også kjent som

Rådet

I tillegg til rollen som lovgiver har Rådet også utøvende funksjoner, selv om denne er begrenset. Rådet delegerer sine utøvende funksjoner i hovedsak til Kommisjonen, som i sin tur har ansvaret for å iverksette EUs politikk i medlemslandene. Etter at Rådet har delegert utøvende funksjoner til Kommisjonen, nedsetter Rådet såkalte komitologikomiteer for å kontrollere Kommisjonens utøvelse av delegert makt. Rådet delegerer også utøvende myndighet til Kommisjonen innenfor internasjonal handelspolitikk og klimapolitikk. Det vil si at Rådet gir Kommisjonen forhandlingsmandater som gir Kommisjonen ansvaret for å gjennomføre forhandlinger med tredjeland og i internasjonale organisasjoner.

Organisering

Ministermøter

Ministerrådet er organisert i tre nivåer: Det øverste nivået er ministermøtene, som er det høyeste politiske nivået hvor representanter for nasjonale regjeringer møtes. Dette er statsråder i landenes regjeringer. De fleste sakene i Ministerrådet avgjøres likevel ikke på dette nivået, men på nivåene under.

De permanente representanters komite

Nivået under heter COREPER – eller de permanente representanters komite. Her møter landenes ambassadører og viseambassadørene som håndterer mer tekniske spørsmål. Mens ministermøtene finner sted månedlig, møtes COREPER ukentlig. COREPER er viktig for effektiviteten i saksgangen i Ministerrådet, særlig fordi de arbeider frem politiske kompromisser som knyttes på tvers av saksområder. En grunn til at COREPER har denne makten, er at COREPER består av byråkratiske tungvektere – nemlig nasjonale ambassadører. En annen grunn er at de møtes svært ofte. De blir godt kjent og sosialiseres inn i felles normer. En annen grunn til denne sosialiseringen, er at ambassadørene lever i Brussel i flere år og sitter i stillingene over lengre tid. De representerer dermed en kontinuitet sammenlignet med politisk ledelse i Ministerrådet, som skiftes ut gjennom nasjonale valg.

COREPER er kjennetegnet av tillit mellom deltakerne og lite konflikt. Dette gjør at COREPER fungerer som et politisk verksted. Saker som er vanskelige kan derfor håndteres av COREPER. COREPER illustrerer at Rådet ikke bare er mellomstatlig, og representerer nasjonale interesser, men at de tar et kollektivt ansvar for å finne frem til felles beslutninger.

Arbeidsgrupper

Det tredje og siste nivået i Rådet er arbeidsgruppene som består av tjenestepersoner fra medlemslandenes nasjonale byråkratier. Deltakerne arbeider i departementene og direktoratene i hjemlandet og reiser på korte turer til Brussel for å møtes i disse gruppene. Disse gruppene møtes mindre hyppig enn COREPER, og har derfor ikke samme sterke sosialiserende effekten på deltakerne.

Rådssekretariatet

For å administrere alt arbeidet i Ministerrådets tre nivåer, har de en egen administrasjon – Rådssekretariatet. Dette består av et generalsekretariat med administrativt ansatte. Rådssekretariatet er viktig for Ministerrådets daglige virksomhet, som både rådgiver og administrator. Sekretariatet ledes av generalsekretæren, som har stor innflytelse på rådets lovgivende virksomhet. Sekretariatet er samtidig ikke bare et passivt sekretariat, men et verksted hvor politiske forslag utarbeides. Rådssekretariatet er en viktig motor i Ministerrådets virksomhet. Til sammen fungerer rådssekretariatet både som Ministerrådets hukommelse og administrative kapasitet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg