Faktaboks

stabiliseringsordninger i eurosonen
EFSM, ESM, EFSF, Stabilitets- og vekstpakt

Stabiliseringsordninger i eurosonen er regelverk og støttetiltak innen EU – spesielt eurosonen – for å sikre en stabil euro, forebygge valuta-uro og hjelpe EU-land som kommer i finansielle vanskeligheter.

Reglene og ordningene er innført trinnvis over en lengre periode som strekker seg tilbake til 1990-tallet da Den økonomiske og monetære union (ØMU) ble opprettet og euro ble innført som valuta.

De består av følgende deler:

  • forebyggende regler innført 1997 og bekreftet 2009
  • stabiliseringsordninger innført fra 2010
  • traktatfesting av reglene og stabiliseringsordningene, fra 2012

Merk at ordningene er innført slik at en først har gjort midlertidige vedtak som senere er blitt traktatfestet (se nedenfor).

Forebyggende regelverk

Det forebyggende regelverket («Stabilitets- og vekstpakten» av 1997) var opprinnelig et resolusjonsvedtak i Det europeiske råd da ØMU med euro som valuta ble innført. Dette regelverket gjelder normaltilstanden i eurosonen, med krav til balanse i statsbudsjettene (maksimalt 3 prosent underskudd) og begrensning av offentlige låneopptak (maksimalt 60 % av bruttonasjonalprodukt). Erfaringene fra praktiseringen av reglene i de første årene på 2000-tallet var ikke gode, idet en rekke land brøt reglene uten at det fikk noen merkbare konsekvenser. Kravene og konsekvensene ble derfor i 2005 gjort mindre forpliktende, og ble først senere innskjerpet da krisen kom. Reglene ble fra 2009 bakt inn i Lisboa-traktaten. De er siden blitt traktatfestet i en særskilt avtale (se nedenfor).

Stabiliseringsordninger

Fra 2010 og de følgende to år ble nye ordninger innført for å hjelpe land som var kommet i økonomisk ubalanse og derfor trengte ekstraordinære hjelpetiltak.

En ordning kalt European Financial Stability Mechanism (EFSM) ble først etablert i 2010 ved et rådsvedtak. Ordningen innebar at EU-kommisjonen, på anmodning fra medlemslandet, kunne ta opp lån på internasjonale finansmarkeder for medlemslandets regning med EU-kommisjonens underforståtte budsjettgaranti. Tiltak under denne ordningen ble samordnet med fellestiltak fra EU og IMF (Det internasjonale valutafondet) for å bistå landet.

I 2012 hadde to land fått bistand gjennom mekanismen, Irland (22,5 milliarder euro) og Portugal (26 milliarder euro). Beløpene utbetales over tre år.

Merk at EUs støtte til Hellas ikke ble finansiert på denne måten, men gjennom et eget arrangement.

EFSM-ordningen er senere traktatfestet og navnet endret til European Stability Mechanism (ESM, se lenger ned).

I 2011 ble daværende EFSM komplettert med etableringen av European Financial Stability Facility (EFSF), et midlertidig stabiliseringsfond, organisert som et privat firma med EUs euroland som eiere og garantister.

Fondet låner ut euro til medlemsland som rammes av uforutsette stabilitetsproblemer, bidrar også til å refinansiere et eurolands finansinstitusjoner gjennom lån til vedkommende land, og har rett til å intervenere i internasjonale finansmarkeder. EFSF har rett til å utstede obligasjoner og andre verdipapirer for å finansiere sin virksomhet.

Bistanden til Hellas ble samordnet gjennom EFSF av bilaterale lån som andre EU-land tilbyr.

Traktatsfesting av stabiliseringsordningene

For å sikre at såvel medlemslandene som finansmarkedene tar de nye regelverkene på tilstrekkelig alvor, innledet EU et arbeid med å traktatfeste dem.

De forebyggende reglene ble i 2009 inkorporert i Lisboa-traktaten, som nevnt ovenfor. Under inntrykket av eurokrisens forverring, og for å styrke de forebyggende reglenes folkerettslige status, ble det likevel etter hvert ansett nødvendig å ha dem i en egen traktat. Den 30. januar 2012 inngikk derfor 25 land (alle daværende EU-medlemmer med unntak for Storbritannia og Tsjekkia) en egen traktat om budsjettbalanse som innskjerper tidligere regler og løfter kravet til konstitusjonelt nivå. Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union ble undertegnet av statsoverhodene og regjeringssjefene i et eget toppmøte 2. mars 2012. Traktaten trådte i kraft 1. januar 2013.

Samtidig inngikk de 17 landene i eurosonen 2. februar 2012 den såkalte ESM-traktaten (Treaty Establishing The European Stability Mechanism (ESM)), som er en revidert utgave av EFSM-ordningen. Den 27. september 2012 var ESM-traktaten ferdig ratifisert. Den nye ESM-traktaten inkorporerer også stabiliseringsfondet EFSF, som etter en overgangsperiode er avviklet fra juli 2013.

ESM hadde i 2014 en kapital på 700 milliarder euro. Bortsett fra allerede inngåtte forpliktelser er utlånsrammen på 500 milliarder euro. I forbindelse med koronakrisen i 2020 foreslo medlemslandene å bruke ESM til å bistå medlemsland som opplevde økonomisk krise som en direkte følge av landenes håndtering av pandemien.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg