Faktaboks

Øyvind Torvund
Fødd
23. juli 1976, Porsgrunn
Øyvind Torvund

Øyvind Torvund er ein norsk komponist som blandar akustiske og elektroniske lydkjelder på ein eksperimentell og nyskapande måte.

Øyvind Torvund
Av .

Øyvind Torvund er ein norsk komponist. Han blandar ofte akustiske og elektroniske lydkjelder på ein eksperimentell og nyskapande måte. Torvund har skrive soloverk, kammermusikk og orkesterverk, mellom anna for Oslo-Filharmonien, Trondheim Symfoniorkester, Stavanger symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret og Bit20. Torvund er mottakar av Arne Nordheims komponistpris, EDVARD-prisen og Kunstpreis Musik i Berlin.

Utdanning og engasjement

Torvund studerte komposisjon ved Norges musikkhøgskole i Oslo (1998–2001) med Bjørn Kruse og Ivar Frounberg som lærarar, og ved Universität der Künste i Berlin (2001–2002) med Friedrich Goldmann. Han har også hatt arbeidsopphald i Freiburg og Berlin i Tyskland og i Firenze og Umbria i Italia.

Torvund har vore huskomponist for Oslo Sinfonietta (2003–2004), og han vart seinare tildelt MIC Norsk musikkinformasjon og Rikskonsertane sitt lanseringsprogram for unge komponistar, INTRO Komponist (2007–2009).

I perioden 2009–2012 var Torvund kunstnarleg leiar i foreininga Ny Musikk.

Kompositorisk verksemd

Eit særtrekk ved Torvund sin musikk er korleis han utforskar, kombinerer og nærast leikar med ulike klangkjelder, musikalske referansar og musikalske gestar. I musikken hans kan element frå norsk folkemusikk, populærmusikk, improvisert musikk, klassisk musikk og samtidsmusikk stå side om side: nokre gonger parallelt som om musikarane i enkelte parti speler individuelt utan å ta omsyn til kvarandre, andre gonger smeltar dei ulike elementa saman til éin heilskapleg klang.

Torvund har bakgrunn som elgitarist, og han nyttar både improvisasjon og elektronikk i fleire av verka sine. Eit døme på dette er The Exotica Album for saksofon, synthesizer, elektronikk og sinfonietta. Tittelen speler på Martin Dennys album Exoticafrå 1957, og i Torvund si eksotiske verd veks 1950-talets easy listenings-musikk saman med støyelement. Eit anna døme er dei to symfoniske dikta Morgon i skogen og Ein tur inn i framtida. I desse verka blir lydar frå dataspel og andre elektroniske lydkjelder blanda med klangen frå orkesterinstrumenta.

Spennet mellom naturen, tradisjonelle musikkinstrument og ny teknologi kjenneteiknar fleire av Torvund sine komposisjonar. Eit døme er å finne i Wolf Studies, der feltopptak av ulvelydar blir kombinert med lyden av trombone og feedback frå gitarforsterkar, noko som til saman gir ein særeigen «ulvehyl-aktig» klang. Døme på andre verk der Torvund har arbeidd med naturlydar er Constructing Jungle Books, Forest construction og Forest Walk, Animal Talk.

Torvund har gjennom fleire verk jobba med nytolking og omsetjing frå eitt medium til eit anna. Foredrag om ornament består av 21 stillbilete henta frå ei bok om ornamentikk i egyptisk, assyrisk og gresk tradisjon, og kvart av desse blir kommentert av ein musikalsk frase. I Abstraction in Folk Art for klaver, elektronikk og kassettspelar, skrive til pianist Ingfrid B. Nyhus, og i Krull Quest, skrive til cellist Tanja Orning, har komponisten overført element frå slåttemusikk i norsk tradisjon til høvesvis klaver og cello.

Fleire av Torvund sine verk ber tittelen Plans. Desse verka inneheld både akustisk framføring, lydar spelt inn på førehand og teikningar som visast på stort lerret. I Plans for ensemble spelast musikken samstundes som lysbilete visar skisser og idear som ikkje let seg gjennomføre i praksis, til dømes flygande musikarar eller eit symfoniorkester som speler langt inne i ein skog.

Torvund har i fleire verk retta fokus mot kva omgivnader musikken blir framført i. Bandrom-verka poengterer stad for framføringa og relasjon mellom utøvar og publikum, til dømes med ein konsert i ei campingvogn med avgrensa plass til musikarar og publikum.

Verkliste i utval

 • Plans for future operas, for sopran, klaver og stillbilete(2022)
 • Plans, for ensemble og lysbilete (2021)
 • To symfoniske dikt: Morgon i skogen og Ein tur inn i framtida, orkester og elektronikk (2019)
 • Prehistoric Night and Morning, sinfonietta og elektronikk (2019)
 • 10 Plans for impossible pieces, for ensemble (2017)
 • Archaic Jam, orkester og elektronikk (2017)
 • Cinematic Pieces, blåseorkester (2017)
 • The Exotica Album, sinfonietta med saxofon/elektronikk og synthesizar/elektronikk solo (2017)
 • Sweet Pieces, orkester med synth og perkusjon solo (2016)
 • Plans for future keyboard and violin pieces, piano/keyboard, fiolin, slideshow og elektronikk (2016)
 • Det abstrakte i Folkekunsten, piano, tape og slideshow (2014)
 • Willibald Motor Landscape, kammerensemble (2012)
 • Bandrom Bygdøy, 5 situasjonar for 6 musikarar (2009)
 • Bandrom Haus, 3 situasjonar for 9 musikarar (2009)
 • Neon Forest Space, klarinett, gitar, slagverk og cello (2009)

Diskografi i utval

 • The Exotica Album, Kjetil Møster, Jørgen Træen, BIT20 Ensemble, Trond Matsen (Hubro, 2019)
 • Abstraction in folk art, Ingfrid Breie Nyhus (LabLabel, 2015)
 • Neon Forest Space, Asamisimasa ensemble (Aurora, 2015)

Utmerkingar

 • Kunstpreis Musik, Akademie der Künste, Berlin (2022)
 • Spellemannprisen, kategori samtidsmusikk, for plateutgjevinga The Exotica Album med Kjetil Møster, Jørgen Træen, Trond Madsen og BIT20 Ensemble (2020)
 • EDVARD-prisen for orkesterverket Sweet Pieces (2017)
 • Spellemannprisen, kategori samtidsmusikk, for plateutgjevinga Neon Forest Space med ensemble Asamisimasa (2015)
 • Arne Nordheims komponistpris (2012)
 • Torvund er også tre gonger nominert til Nordisk råds musikkpris for verka Constructing Jungle Books (2014), Willibald Motor Landscape (2016) og The Exotica Album (2022)

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg