Norsk klassisk samtidsmusikk

Samtidsmusikk er et samlebegrep for klassisk musikk fra vår egen tid. I dagligtale brukes begrepet som oftest om den klassiske musikken etter andre verdenskrig. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hilde Holbæk-Hanssen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 34 artikler: