Samtidsmusikk er et samlebegrep for klassisk musikk fra vår egen tid. I dagligtale brukes begrepet som oftest om den klassiske musikken etter andre verdenskrig. På engelsk språk brukes uttrykket contemporary music om all musikk fra nåtiden, og contemporary classical music om det vi kaller samtidsmusikk. Hele artikkelen