Åsnes, kommune i Hedmark fylke, i Solør, mellom Våler i nord og Grue i sør. Kommunen ble dannet i 1963 ved at tidligere Hof kommune ble lagt til Åsnes. Kommunen omfatter Glåmas dalføre midtveis mellom Elverum og Kongsvinger, samt skogstrekningene på begge sider; 30 kilometer mot øst til Sverige og 15 kilometer mot vest til Stange.

Glåma flyter stille gjennom Åsnes. Både Glåmdalen og nedre del av Flisas dalføre er vide og flate, og mellom dem ligger store moer. Løsmassene opp til 200 meter over havet er avsatt i en grunn fjord på slutten av siste istid. Over dette nivået er det skrinn morenejord dannet av grunnfjellsbergarter, som utgjør all berggrunn i kommunen. Slake åser når sjelden over 500–600 meter over havet. I grunnfjellet finnes en del dypbergarter (gabbro) som drives ut under navnet solørgranitt.

Det meste av bosetningen finnes i de lavereliggende strøkene langs Glåma og nedre del av Flisas brede dalføre. Bygda omkring Gjesåssjøen, Gjesåsen, har også mye bosetning. På vestsiden av Glåma finnes noe bosetning i åsbygdene Hof-Åsa og Åsnes-Åsa inn mot Vestmarka. På Finnskogen finnes spredte grender, med størst bosetning rundt Vermundsjøen. Tettstedet og administrasjonssenteret Flisa (1644 innbyggere 2017) ligger der Glåma tar opp sideelva Flisa fra øst. Langs Flisas dalføre fem kilometer nord for Flisa sentrum ligger tettstedet Kjellmyra (428 innbyggere) og tre kilometer lenger opp ligger Sønsterud (229 innbyggere).

Folketallet har sunket betydelig etter andre verdenskrig, blant annet som følge av nedgangen i sysselsettingen i skogbruket. I tiårsperioden 2007–2016 gikk folketallet tilbake med 1,9 prosent.

Åsnes er en typisk jord- og skogbrukskommune, med god dyrkningsjord ved elvene og vide skogstrekninger ellers i kommunen. Jorda egner seg godt til korn, og korn- og potetdyrking er den dominerende produksjonsformen. Skogen betyr mye, og den årlige avvirkningen kan komme opp i over 200 000 m³ (199 415 m³ i 2016; 53 prosent gran, 42 prosent furu og resten løv). Det meste av tømmeret sendes utenbygds for videre foredling. I 2016 var elleve prosent sysselsatt innen jord- og skogbruk, mot fire prosent for fylket som helhet.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Åsnes. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på elleve gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen.

Åsnes har en variert industri med en særlig betydelig trelast- og trevareindustri (39 prosent av industriens sysselsatte i 2016). Jordan Fabrikker har gjennom en årrekke vært kommunens største industribedrift.

Langs Glåma går Solørbanen og Rv. 3. Det går to mellomriksveier fra Flisa gjennom Finnskogene til Sverige, Fv. 206 og Fv. 202.

Åsnes hører til Innlandet politidistrikt, Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Glåmdal regionråd sammen med Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Våler.

Åsnes kommune tilsvarer de seks sokna Arneberg, Gjesåsen, Hof, Finnskog, Hof, Åsnes Finnskog og Åsnes i Solør, Vinger og Odal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Åsnes til Solør fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Åsnes kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 26 grunnkretser:

  • Åsnes Vestside: Åsa, Lauta, Jara, Østmo/Korsmo, Hof/Åsa
  • Flisa: Haslerud, Flisa vest, Flisa øst m/Floberghagen, Kjølaberget øst, Keserud/Toverud, Kravdalen/Lisarud, Bashammeren/Sletta
  • Sønsterud: Sjøli, Glorviken, Kjellmyra vest, Kjellmyra øst, Sønsterud
  • Finnskogen: Kilen, Velta, Linna/Ramsli, Gretviken/Flisdalen, Hof vestre Finnskog, Breidsjøberget
  • Arneberg: Børke, Arneberg, Kveset

På finnetorpene Tyskeberget og Furuberget presenteres finnekultur. Turistnæringen er i utvikling, særlig på Finnskogen. På Dæsbekken ligger et villmarkssenter. Åsnes kirke er en korskirke i tre bygd i 1744, med altertavle av Axel Ender fra 1876.

Kommunevåpenet (godkjent 2001) har i gull tre skrått nedvoksende svarte fløterhaker. Det viser til tømmerfløtingens betydning i tidligere tider.

Navnet er egentlig et gardsnavn, sammensatt av ås, ‘høydedrag‘ og ’nes’; gårdene ligger under en ås og Glåma lager neset.

  • Skirbekk, Håvard, red.: Øvre Solør : alminnelig historie, 1973–1979, 2 b.
  • Trøseid, Hans Marius: Hof bygdebok, 1983–95, 3 b., Finn boken
  • Åsnesboka, 1953–56, 2 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.