Faktaboks

Administrasjonssenter
Flisa
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggertall
7 211 (2022)
Landareal
1 004 km²
Høyeste fjell
Elgklinten (634 moh.)
Innbyggernavn
åsnessokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3418 (fra 01.01.2020, tidligere 0425)
Kart: Åsnes kommune i Innlandet
Åsnes kommune i Innlandet fylke.
Kart: Åsnes kommune i Innlandet
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Åsnes

Åsnes. Administrasjonssenteret Flisa og Glomma sett sørover. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Åsnes er en kommune i Innlandet fylke, i Solør, mellom Våler i nord og Grue i sør. Kommunen ble dannet i 1963 ved at tidligere Hof kommune ble lagt til Åsnes. Kommunen omfatter Glommas dalføre midtveis mellom Elverum og Kongsvinger, samt skogstrekningene på begge sider; 30 kilometer mot øst til Sverige og 15 kilometer mot vest til Stange.

Natur

Glomma flyter stille gjennom Åsnes. Både Glåmdalen og nedre del av Flisas dalføre er vide og flate, og mellom dem ligger store moer. Løsmassene opp til 200 meter over havet er avsatt i en grunn fjord på slutten av siste istid. Over dette nivået er det skrinn morenejord dannet av grunnfjellsbergarter, som utgjør all berggrunn i kommunen. Slake åser når sjelden over 500–600 meter over havet. I grunnfjellet finnes en del dypbergarter (gabbro) som drives ut under navnet solørgranitt.

Befolkning og bosetning

Det meste av bosetningen finnes i de lavereliggende strøkene langs Glomma og nedre del av Flisas brede dalføre. Bygda omkring Gjesåssjøen, Gjesåsen, har også mye bosetning. På vestsiden av Glomma finnes noe bosetning i åsbygdene Hof-Åsa og Åsnes-Åsa inn mot Vestmarka. På Finnskogen finnes spredte grender, med størst bosetning rundt Vermundsjøen. Tettstedet og administrasjonssenteret Flisa ligger der Glomma tar opp sideelva Flisa fra øst. Langs Flisas dalføre fem kilometer nord for Flisa sentrum ligger tettstedet Kjellmyra og tre kilometer lenger opp ligger Sønsterud.

Folketallet har sunket betydelig etter andre verdenskrig, blant annet som følge av nedgangen i sysselsettingen i skogbruket. I tiårsperioden 2015-2024 gikk folketallet tilbake med 2,9 prosent mot en vekst på 2,2 prosent i Innlandet fylke.

Tettsteder

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det to tettsteder i Åsnes. Tettstedene er til sammen 2,5 km².

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Flisa 1 766 24 % 1,9 km²
Kjellmyra 430 6 % 0,7 km²
Sum 2 196 30 % 2,5 km²

* Andelen av innbyggerne i Åsnes kommune som bor i tettstedet.

Næringsliv

Flisa bru
Flisa bru over Glomma, åpnet i 2003, er verdens lengste vegbru i tre.
Flisa bru
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Åsnes er en typisk jord- og skogbrukskommune, med god dyrkingsjord ved elvene og vide skogstrekninger ellers i kommunen. Jorda egner seg godt til korn, og korn- og potetdyrking er den dominerende produksjonsformen. Skogen betyr mye, og Åsnes er blant landets aller største skogkommuner. I femårsperioden 2017-2021 ble det i snitt avvirket 265 000 m3, nest høyest avvirkning i landet (etter Elverum). 57 prosent av dette var gran, resten furu. Det meste av tømmeret sendes utenbygds for videre foredling. I 2021 var 9,2 prosent sysselsatt innen jord- og skogbruk, mot 2,3 prosent for landet som helhet.

Åsnes har en variert industri med en særlig betydelig trelast- og trevareindustri (39 prosent av industriens sysselsatte i 2016). Jordan Fabrikkerhar gjennom en årrekke vært kommunens største industribedrift.

Åsnes har lite vannkraftproduksjon. De fire vannkraftverkene i kommunen produserer til sammen 7,94 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Syversætre Foss (i drift fra 2012), som står for omtrent nitti prosent av vannkraftproduksjonen. Andre kraftverk i kommunen er Bjørnebykverna (2000) og Hofkvern (2000). Syversætre Foss Kraftverk er hovedeier av rundt nitti prosent av vannkraftproduksjonen i kommunen.

Samferdsel

Flisa stasjon
Flisa stasjon. Bygningen er fredet.

Langs Glomma går Solørbanen og riksveg 3. Det går to mellomriksveger fra Flisa gjennom Finnskogene til Sverige, fylkesveg 206 og fylkesveg 202.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Åsnes hører til Innlandet politidistrikt, Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Kongsvingerregionen sammen med Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.

Åsnes kommune tilsvarer de seks sokna Arneberg, Gjesåsen, Hof, Finnskog, Hof, Åsnes Finnskog og Åsnes i Solør, Vinger og Odal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Åsnes til Solør fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Åsnes

Åsnes Finnskog
Åsnes Finnskog
Lisens: CC BY SA 3.0

For statistiske formål er Åsnes kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 26 grunnkretser:

  • Åsnes Vestside: Åsa, Lauta, Jara, Østmo/Korsmo, Hof/Åsa
  • Flisa: Haslerud, Flisa vest, Flisa øst m/Floberghagen, Kjølaberget øst, Keserud/Toverud, Kravdalen/Lisarud, Bashammeren/Sletta
  • Sønsterud: Sjøli, Glorviken, Kjellmyra vest, Kjellmyra øst, Sønsterud
  • Finnskogen: Kilen, Velta, Linna/Ramsli, Gretviken/Flisdalen, Hof vestre Finnskog, Breidsjøberget
  • Arneberg: Børke, Arneberg, Kveset

Historikk og kultur

På finnetorpene Tyskeberget og Furuberget presenteres finnekultur. Turistnæringen er i utvikling, særlig på Finnskogen. På Dæsbekken ligger et villmarkssenter. Åsnes kirke er en korskirke i tre bygd i 1744, med altertavle av Axel Ender fra 1876.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 2001) har i gull tre skrått nedvoksende svarte fløterhaker. Det viser til tømmerfløtingens betydning i tidligere tider.

Kart

Kart over Åsnes kommune
Kart over Åsnes kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Skirbekk, Håvard, red.: Øvre Solør : alminnelig historie, 1973–1979, 2 bind. Les bøkene på nb.no
  • Trøseid, Hans Marius: Hof bygdebok, 1983–95, 3 bind. Les bøkene
  • Åsnesboka, 1953–56, 2 bind. Les bøkene

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg