Grue

Faktaboks

Etymologi

Kommunen har navn etter prestegården, av norrønt grǫf, ‘grav’.

Landareal
778 km²
Innbyggertall
4 548 (2022)
Administrasjonssenter
Kirkenær
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggernavn
grusokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3417 (fra 01.01.2020, tidligere 0423)
Høyeste fjell
Kaketjennsberget (584 moh.)

Kommunevåpen.

Fra Røgden på Grue Finnskog.
Røgden
Lisens: CC BY SA 3.0

Grue kirke på Kirkenær, bygd 1823–28 etter tegninger av H.D.F. Linstow. Bautasteinen i forgrunnen er til minne om falne under den annen verdenskrig. Ved kirkegårdsmuren står en annen bautastein til minne om de 117 som brant inne ved kirkebrannen 26. mai 1822.

Grue kirke
Av .
Lisens: fri

Artikkelstart

Grue er en kommune sørøst i Innlandet fylke. Grue ligger langs Glomma i Solør mellom Åsnes i nord og Kongsvinger i sør, og strekker seg fra vannskillet mot Odalen i vest (cirka ti kilometer vest for Glomma) til svenskegrensen i øst (cirka 30 kilometer øst for Glomma).

Natur

Berggrunnen tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområdet som gir dårlig forvitringsjord, og Grue har vide skogstrekninger i sonen 200–500 meter over havet. Øst for Glomma er det flere store sjøer, blant annet Røgden på grensa til Sverige. Vassdragene lengst øst har avløp til Sverige. Glommas 25 kilometer lange løp gjennom Grue har ubetydelig fall og går i mange slyng (meandrer). Elva har lagt opp mektige lag med sand og grus. Dette materialet ligger over og er delvis blandet med leire som ble avsatt i en lang fjordarm som strakte seg oppover dalføret ved slutten av siste istid. Denne såkalte koppjorden er lettdrevet. Elvesidene raser lett ut, og det er mange forbygninger langs bredden for å motvirke erosjon.

Bosetning

Størsteparten av kommunens befolkning bor langs Glomma og i de nærmeste sidedalene. Kommunen har to tettsteder: administrasjonssenteret Kirkenær og Namnå, begge i hoveddalføret. Øst for Glomma-dalføret, mot svenskegrensen, ligger Finnskogene med store sammenhengende skogområder. Svullrya er et senter her. Disse østlige skogstrekningene ble bosatt av finner fra begynnelsen av 1600-tallet. Grues folketall har vært synkende siden andre verdenskrig, da det var på sitt høyeste. I tiårsperioden 2013-2022 har folketallet gått tilbake med 9 prosent.

Næringsliv

Data: Kartverket..

Grue er en utpreget landbruks- og industrikommune; i 2021 var 9,3 prosent av de yrkesaktive sysselsatt i primærnæringene og 13,7 prosent i industrien (landsgjennomsnittet 2,3 og 7,6 prosent). Det meste av næringslivet i kommunen er basert på produksjon og videreforedling fra jord- og skogbruket. De store steinfrie jordbruksarealene langs Glomma blir hovedsakelig brukt til korn- og potetproduksjon, da jordsmonnet og terrenget er godt egnet for dette. Samlet er skogsdriften og aktiviteten som følger med den av størst betydning. Total avvirkning var i 2021 på 208 000 kubikkmeter; 58 prosent av dette var gran, resten furu. Skogsdriften har blant annet gitt grunnlag for en betydelig skogbruks- og trevareindustri, som gir arbeid til nesten halvparten av industriens sysselsatte. Administrasjonssenteret Kirkenær har vokst fram som handels- og servicesenter for store deler av Solør, med blant annet mølle og kornsilo, jern- og metallvareindustri og grafisk industri. Grue har en netto utpendling på 200 personer (2016), særlig til Kongsvinger, Åsnes og Oslo.

Samferdsel

Gjennom Grue langs østsiden av Glomma går Solørbanen (persontrafikken nedlagt 1992) og riksveg 2 (Magnor–Elverum). Fylkesveg 210 går parallelt med elva på vestsiden, det er bru over Glomma ved Kirkenær. I den østlige delen av kommunen går fylkesveg 202 (Villmarksvegen) parallelt med svenskegrensa og fylkesveg 201 (Finnskogvegen) fra Kirkenær over Svullrya til svenskegrensa ved Røgden.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Grue hører til Innlandet politidistrikt, Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Kongsvingerregionen sammen med Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes.

Grue kommune tilsvarer de to sokna Grue Finnskog og Grue i Solør, Vinger og Odal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Grue til Solør fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Grue

For statistiske formål er Grue kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 31 grunnkretser:

  • Vestsida: Jaren, Skjelmerud, Refset, Risberget, Bjørke, Nesskogen
  • Namnå: Sorknes, Namnå nordre, Namnå søndre, Monsrud
  • Kirkenær: Kirkenær sentrum, Kirkenær aust, Bårderud, Gruetunet, Vollermoen, Kila, Kirkenær vest, Bjørnstad
  • Grinder/Tjura: Møllerud, Gard, Mo, Grinder, Vellingroa, Frysjøberget
  • Grue Finnskog: Skasenden, Storberget/Rotneberget, Løvberget/Rotberget, Løvhaugen, Vålberget, Svullrya, Askogsberget/Linna

Historikk og kultur

Hytjanstorpet er fredet som et komplett og godt bevart finnetorp.
Av /Riksantikvaren.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Severdigheter i Grue er i første rekke to bygdetun, Finnetunet på Svullrya, med hus og bruksgjenstander fra finnenes bosetning, og Gruetunet på Kirkenær, et friluftsmuseum med husmannsplass og seter, samt avdeling som viser finnekulturen i Sør-Norge. Et velbevart finnetorp på Finnskogen er Hytjanstorpet. Grue har for øvrig minner fra trefningene med Sverige i perioden 1807–1814. Grue kirke er en langkirke i stein bygd i 1828, i klassisk stil med innslag av gotikk. Tårnet fikk åttekantet kuppel i 1864. Kirken er tegnet av arkitekt H.D.F. Linstow, som er mest kjent for slottet i Oslo. Kirken erstattet en tidligere korskirke i tre, som brant pinsedagen i 1822, og minst 113 mennesker omkom i norgeshistoriens verste kirkebrann. Den gamle kirketomten med kirkegård er senere tatt av Glomma. Grue Finnskog kirke på Svullrya er en langkirke i tre, bygd i 1886 i nygotisk stil. I januar 1948 raste kirkeskipet sammen under vekten av snømengdene. Kirken ble gjenoppbygd i 1950.

Kommunevåpen og navn

Kommunevåpenet (godkjent i 1992) har en venstre skrådeling av sølv og grønt ved buet ulvetannsnitt. Det symboliserer tidligere tiders svedjebruk og kirkebrannen i 1822.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bråten, Rudolf: Grue Finnskog bosetting, 1983. Les boka på nb.no
  • Hveberg, Harald: Grueboka, 1948–49, 3 bind. Les bøkene
  • Trøseid, Hans Marius & Ivar Rønaasen: Grueboka: gards-, bosetnings- og slektshistorie, 1994-2000, 4 bind. Les bøkene
  • Trøseid, Hans Marius: Grueboka: Finnskogen: gards- og slektshistorie, 1990. Les boka
  • Zapffe, Peter Wessel: Lyksalig Pinsefest, 1972, (Om brannen i Grue kirke 1822). Les boka

Kommentarer (2)

skrev Tage Stabell-Kulø

Antall innbyggere i kommunen burde være tilgjengelig, ikke bare i tettstedene og at det har gått ned med 6,7%.

skrev Tage Stabell-Kulø

ooops - nå ser jeg at det står i faktaboksen ute til høyre. Beklager!

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg