Grue

Faktaboks

Landareal
778 km²
Innbyggertall
4 646
Administrasjonssenter
Kirkenær
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggernavn
grusokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3417 (fra 01.01.2020, tidligere 0423)
Høyeste fjell
Kaketjennsberget (584 moh.)

Kommunevåpen.

Fra Røgden på Grue Finnskog.
Røgden
Lisens: CC BY SA 3.0

Grue kirke i Kirkenær, bygd 1823–28 etter tegninger av H.D.F. Linstow. Bautasteinen i forgrunnen er til minne om falne under den annen verdenskrig. Ved kirkegårdsmuren står en annen bautastein til minne om de 117 som brant inne ved en kirkebrann 26. mai 1822, 113 fra Grue og fire utenbygds fra.

.
Lisens: fri

Artikkelstart

Grue er en kommune sørøst i Innlandet fylke. Grue ligger langs Glomma i Solør mellom Åsnes i nord og Kongsvinger i sør, og strekker seg fra vannskillet mot Odalen i vest (cirka 10 kilometer vest for Glomma) til svenskegrensen i øst (cirka 30 kilometer øst for Glomma).

Natur

Berggrunnen tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområdet som gir dårlig forvitringsjord, og Grue har vide skogstrekninger i sonen 200–500 meter over havet. Øst for Glomma er det flere store sjøer, blant annet Røgden på grensen til Sverige. Vassdragene lengst øst har avløp til Sverige. Glommas 25 kilometer lange løp gjennom Grue har ubetydelig fall og går i mange slyng (meandrer). Elva har lagt opp mektige lag med sand og grus. Dette materialet ligger over og er delvis blandet med leire som ble avsatt i en lang fjordarm som strakte seg oppover dalføret ved slutten av siste istid. Denne såkalte koppjorden er lettdrevet. Elvesidene raser lett ut, og det er mange forbygninger langs bredden for å motvirke erosjon.

Bosetning

Størsteparten av kommunens befolkning bor langs Glomma og i de nærmeste sidedalene. Tettstedet og administrasjonssenteret Kirkenær har 1264 innbyggere (2017), Namnå 357 innbyggere, begge i hoveddalføret. Øst for Glomma-dalføret, mot svenskegrensen, ligger Finnskogene med store sammenhengende skogområder. Svullrya er et senter her. Disse østlige skogstrekningene ble bosatt av finner fra begynnelsen av 1600-tallet. Grues folketall har vært synkende siden andre verdenskrig, da det var på sitt høyeste. I tiårsperioden 2009–2019 har folketallet gått tilbake med 8,5 prosent.

Næringsliv

Data: Kartverket..

Det meste av næringslivet i kommunen er basert på produksjon og videreforedling fra jord- og skogbruket, og produksjonen i Grue er blant de største i landet. De store steinfrie jordbruksarealene langs Glåma blir hovedsakelig brukt til korn- og potetproduksjon, da jordsmonnet og terrenget er godt egnet for dette. Samlet er skogsdriften og aktiviteten som følger med den av størst betydning. Total avvirkning er rundt 182 000 kubikkmeter (2016). Skogsdriften har blant annet gitt grunnlag for en betydelig skogbruks- og trevareindustri, som gir arbeid til nesten halvparten av industriens sysselsatte. Administrasjonssenteret Kirkenær har vokst frem som handels- og servicesenter for store deler av Solør, med blant annet mølle og kornsilo, jern- og metallvareindustri og grafisk industri. Grue har en netto utpendling på 200 personer (2016), særlig til Kongsvinger, Åsnes og Oslo.

Samferdsel

Gjennom Grue langs østsiden av Glåma går Solørbanen (persontrafikken nedlagt 1992) og riksveg 2 (Magnor–Elverum). Fylkesveg 210 går parallelt med elva på vestsiden, bru over Glåma ved Kirkenær. I den østlige delen av kommunen går fylkesveg 202 (Villmarksvegen) parallelt med svenskegrensa og fylkesveg 201 (Finnskogvegen) fra Kirkenær over Svullrya til svenskegrensa ved Røgden.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Grue hører til Innlandet politidistrikt, Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Glåmdal regionråd sammen med Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes.

Grue kommune tilsvarer de to sokna Grue Finnskog og Grue i Solør, Vinger og Odal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Grue til Solør fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Grue

For statistiske formål er Grue kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 31 grunnkretser:

  • Vestsida: Jaren, Skjelmerud, Refset, Risberget, Bjørke, Nesskogen
  • Namnå: Sorknes, Namnå nordre, Namnå søndre, Monsrud
  • Kirkenær: Kirkenær sentrum, Kirkenær aust, Bårderud, Gruetunet, Vollermoen, Kila, Kirkenær vest, Bjørnstad
  • Grinder/Tjura: Møllerud, Gard, Mo, Grinder, Vellingroa, Frysjøberget
  • Grue Finnskog: Skasenden, Storberget/Rotneberget, Løvberget/Rotberget, Løvhaugen, Vålberget, Svullrya, Askogsberget/Linna

Historikk og kultur

Severdigheter i Grue er i første rekke to bygdetun, Finnetunet på Svullrya, med hus og bruksgjenstander fra finnenes bosetning, og Gruetunet på Kirkenær, et friluftsmuseum med husmannsplass og seter, samt avdeling som viser finnekulturen i Sør-Norge. I kommunen er det også minner fra trefningene med Sverige i perioden 1807–1814. Grue kirke er en langkirke i stein bygd i 1828, i klassisk stil med innslag av gotikk. Tårnet fikk åttekantet kuppel i 1864. Kirken er tegnet av arkitekt H. D. F. Linstow. Denne erstattet en tidligere korskirke i tre som brant pinsedagen i 1822, da minst 113 mennesker omkom i norgeshistoriens verste kirkebrann. Den gamle kirketomten med kirkegård er senere tatt av Glomma. Grue Finnskog kirke på Svullrya er en langkirke i tre, bygd i 1886 i nygotisk stil. I januar 1948 raste kirkeskipet sammen under vekten av snømengdene. Kirken ble gjenoppbygd i 1950.

Kommunevåpen og navn

Kommunevåpenet (godkjent i 1992) har en venstre skrådeling av sølv og grønt ved buet ulvetannsnitt. Det symboliserer tidligere tiders svedjebruk og kirkebrannen i 1822.

Kommunen har navn etter prestegården, av norrønt grǫf, ‘grav’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bråten, Rudolf: Grue Finnskog bosetting, 1983, isbn 82-7318-009-3, Finn boken
  • Hveberg, Harald: Grueboka, 1948–49, 2 b. i 3, Finn boken
  • Trøseid, Hans Marius & Ivar Rønaasen: Grueboka: gards-, bosetnings- og slektshistorie, 1994-, 4 b., isbn 82-993366-0-0, Finn boken
  • Trøseid, Hans Marius: Grueboka: Finnskogen: gards- og slektshistorie, 1990, isbn 82-992063-0-8, Finn boken
  • Zapffe, Peter Wessel: Lyksalig Pinsefest, 1972, (Om brannen i Grue kirke 1822), Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Tage Stabell-Kulø

Antall innbyggere i kommunen burde være tilgjengelig, ikke bare i tettstedene og at det har gått ned med 6,7%.

skrev Tage Stabell-Kulø

ooops - nå ser jeg at det står i faktaboksen ute til høyre. Beklager!

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg