Gjesåsen, sogn i Åsnes kommune, Hedmark, på østsiden av Glomma. Bebyggelsen ligger hovedsakelig omkring Gjesåssjøen, særlig mellom sjøen og elva Flisa. Her ligger tettstedet Kjellmyra og tettbebyggelsen Sønsterud. Gjesåssjøen har avløp som munner ut i Hasla, som i sin tur munner ut i Glomma like nord for Flisa. Gjesåsen kirke ligger ca. 9 km nord for administrasjonssenteret Flisa, ved østbredden av Gjesåssjøen.