Hof kirke, er en kirke i Åsnes kommune, Hedmark. Kirken ble oppført i 1860 etter tegninger av Christian Heinrich Grosch. Kirken ble bygget i teglstein på en tomt som i dag ligger sentralt i tettsted Hof, i Åsnes. Tomten ble gitt i gave av familien Arneberg i 1860. Hof kirke er en soknekirke i Solør prosti, som er underlagt Hamar bispedømme. Kirken er i dag vernet.