Israelittenes telthelligdom, som de bar med seg på sine vandringer, og som var laget etter bestemte forskrifter (2 Mos 25–31 og 35–40). Her ble Paktens ark oppbevart.