Staminodium, pollenbærer som har mistet sin opprinnelige funksjon og er omdannet til kronblad, honninggjemme el.l.