Hos orkidéfamilien og svalerotfamilien kleber pollenkornene i den enkelte pollensekk seg sammen til et pollinium. To pollinier er festet til en klebrig fot og overføres derved til en annen blomst av et besøkende insekt.