Norsk, forekommer i formen nornst 1415 (nøytrumsform), norskr fra 1452. I Maal og Minde (1910) forklarer M. Hægstad ordet som en sammentrekning av en (ubelagt) form nor(r)ensk, norrønsk, til norrœnn med -sk-suffiks som i mange andre adjektiver for nasjonalitet.