Honninggjemme, beholder med nektar som finnes i blomsten hos en del planter med insektbestøvning. Det kan ha forskjellig utforming; f.eks. har kronbladet hos soleie en åpen skål eller gruve, mens fioler har en kortere eller lengre spore. Leder insektet til nektaren og øker sjansen for bestøvning.