Heterantheri, forekomst av forskjellig utviklede pollenbærere hos samme blomst. Jfr. heterostyli.