Nektarier, kjertler hos plantene som skiller ut sukkerholdige væsker, nektar. De finnes særlig i blomstene, florale nektarier, og spiller en viktig rolle i bestøvningsbiologien. Nektariene skiller ofte ut nektaren i egne beholdere, honninggjemmer, som kan være skålformede eller sporeformede. Nektarier utenfor blomsten kalles ekstraflorale nektarier.