ABC-modellen består av tre klasser med gener A, B og C som koder for organidentiteten til de fire forskjellige bladene i en blomst. Klasse A koder for begerblad, klasse A + B er nødvendig for å lage kronblad, Klasse B + C gir pollenblad og klasse C gir fruktblad. Hos vårskrinneblom og løvemunn kjenner man til hvilke typer gener som inngår i A, B og C, hvorav flere er MADS-boksgener som koder transkripsjonsfaktorer. Allerede Goethe i Die Metamorphose der Planzen var inne på idéen at de forskjellige delene av blomsten egentlig er forskjellig type blader. Homeotiske mutasjoner som bl.a. i fylte blomster hos roser, nellik, blåveis og hvitveis, hvor en mutasjon gjør at det blir laget kronblad i stedet for pollenblad, ga grunnlag for ABC-modellen.