Valmuefamilien, tofrøbladet plantefamilie med frikronede, undersittende blomster, oftest to begerblad og fire kronblad. Frukten er en kapsel eller en nøtt. 650 arter i subtropiske og tempererte strøk. Hit hører flere slekter med melkesaft, f.eks. Argemone, Eschscholzia, valmuesøster, hornvalmue, valmue og arten svaleurt. Slektene hjerteblomst, jordrøyk og lerkespore har ikke melkesaft, disse regnes ofte til en egen familie, jordrøykfamilien.