Largo, musikkuttrykk: 'bredt, langsomt'. Også brukt som betegnelse på et musikkstykke, for eksempel G. F. Händels Largo, egentlig en arie, Ombra mai fu, fra operaen Xerxes.