Musikkteori

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 9 kategorier:

  1. Dynamikk og artikulasjon
  2. Grunnleggende begreper i musikkteori
  3. Klang og tekstur
  4. Komposisjon og arrangering
  5. Musikalitet
  6. Musikalske former
  7. Notasjon
  8. Rytme og tempo
  9. Tonalitet