Kantate, på 1600-tallet betegnelse på sangstykke som motsetning til sonate (instrumentalstykke). Fra 1700-tallet ble ordet brukt som betegnelse på en komposisjon for kor, soli og orkester til bruk i kirkelige sammenhenger, ved minnefester, innvielseshøytideligheter og lignende. Blant kantate-komponistene kan særlig Dietrich Buxtehude og Johann Sebastian Bach nevnes. Av sistnevntes henimot 300 kantater er ca. 200 bevart.