Rondo, form hvor et stadig gjentatt hovedtema kontrasterer med vekslende mellompartier.