Det tysk-romerske riket var et keiserdømme i Vest-Europa, der keiseren i mer enn 800 år var øverste myndighet for en rekke fyrstedømmer og andre territorier. Riket var egentlig en videreføring av to eldre statsdannelser, Frankerriket og dets etterfølger det østfrankiske riket, men dets historie regnes likevel fra år 962 evt., da den tyske kongen Otto 1 ble kronet til romersk keiser.Gjennom store deler av rikets tidlige historie var keiseren (eller hans utpekte etterfølger, den tyske kongen), ved siden av paven, den sentrale aktøren i vesteuropeisk politikk. Hele artikkelen