Tysk-romerske rike

Det tysk-romerske riket var et keiserdømme grunnlagt i 962 da den tyske konge Otto 1 ble kronet til romersk keiser, og oppløst i 1806 av keiser Frans 2 i forbindelse med Napoleons opprettelse av Rhinforbundet. Det dannet grunnlaget for den tyske interessepolitikken i Italia i middelalderen, og fra midten av 1200-tallet ble keiserdømmet hovedsakelig begrenset til Tyskland. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Tysk-romerske rike

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel