Murerbier, årevingeslekt i familien buksamlerbier, Megachilidae, i overfamilien bier. De ligner honningbien, men er ikke samfunnsdannende. Larvene utvikles enkeltvis i tilfeldige hulrom som bien finner. Av og til er hulrommene i menneskeboliger, f.eks. i vegger, nøkkelhull el.l. Biene gjør imidlertid ingen skade. I hullene deponeres det et matforråd til larvene og åpningene mures igjen med leire.