Spesialist, en art som er spesielt tilpasset relativt snevre betingelser, dvs. et bestemt habitat og/eller én eller noen få typer føde. Jf. generalist.