En spesialist er en art som er spesielt tilpasset relativt snevre betingelser, det vil si et bestemt habitat og/eller én eller noen få typer føde. Det motsatte av en spesialist er en generalist.