Region som omfatter det meste av Nord-Amerika, hele Europa, Asia nord for India, og den aller nordligste delen av Afrika. Av mange dyregeografer deles den i to atskilte regioner, den nearktiske region og den palearktiske region. Karakteristiske representanter for faunaen i holarktis er alkefugler, skogshøns, bever, pikaer (fjellharer), mange sauer, spissmus og moldvarper.