Konservering, behandling av kunstverk, bygninger, arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander og/eller deres omgivelser, for å bevare gjenstanden lengst mulig. Profesjonell konservering omfattes av en rekke etiske prinsipper, og det legges stor vekt på at konserveringstiltakene ikke skal endre gjenstandens karakter og historiske informasjonsverdi.