Støv, tørt, fast stoff i form av finfordelte partikler med diameter under ca. 0,05 mm. Støv kan forekomme som pulver, eller svevende som forurensning i prosessapparatur, arbeidsatmosfære, inne- og uteluft. En lang rekke stoffer som mel og pollen kan etter denne definisjonen betraktes som støv. Hvis brennbare støvpartikler i luften blir antent, kan det oppstå kraftige støveksplosjoner.

Støv representerer en betydelig forurensning ved forbrenning og industriprosesser, og er i de senere år særlig aktuelt i forbindelse med biltrafikken. Den største andelen av partikkelforurensningen ved biltrafikk er støv fra asfalt og dekkslitasje, men det er også betydelige mengder partikler fra avgassen, spesielt fra dieselkjøretøyer. Støv fra biltrafikk kan inndeles i grovt støv, som faller ned på veien og gir ulemper i form av tilsmussing, og svevestøv, som kan inhaleres.

På grunn av svevestøvpartiklenes lille størrelse kan disse passere de øvre åndedrettsorganene og avleires i lungene. Partikler kan derfor tilføre kroppen forbindelser som er skadelige. Spesielt er metalliske forbindelser og hydrokarboner med høy molekylvekt som forbinder seg med de små partiklene, helsefarlige ved lang tids eksponering. Eksponeringstiden forlenges ved at svevestøv kan forbli svevende i lang tid. Partiklene vokser ved agglomering og faller til slutt ned eller vaskes ned med regn.

Det er i Norge anbefalt maksimalkonsentrasjon for svevestøv med partikkelstørrelser under 10 μm (PM10) og under 2,5 μm (PM2,5). Disse overskrides til tider i Norge. Overskridelsene er konsentrert om sterkt trafikkerte områder, og spesielt i tørt vær om vinteren. Aktuelle virkemidler for å redusere svevestøvforurensningen er bl.a. redusert bruk av piggdekk, lavere hastighet og restriksjoner på bruk av bil.

Med utgangspunkt i faren for helseskader anbefaler Folkehelseinstituttet og SFT at konsentrasjonen av PM10-svevestøv og PM2,5-svevestøv bør ligge under hhv. 35 og 20 µg/m3 per døgn. Myndighetene har satt som nasjonalt mål at gjennomsnittlig døgnverdi for PM10-støv ikke skal overstige 50 µg/m3 luft i mer enn 25 dager per år i 2005, og innen 2010 skal den gjennomsnittlige døgnverdien ikke overstige denne grensen i mer enn sju dager per år.

Husstøv er små partikler som stammer dels fra slitasje på stoffer, klær, møbler osv., dels fra jord, sand, plantedeler o.a. som man trekker med seg inn utenfra. Husstøv inneholder dessuten ofte store mengder av mikroorganismer, sopper, sporer og bakterier. Husstøv er dels svevestøv, og dels større partikler.

Industristøv forekommer i mange industrier, bl.a. gruve- og tunnelarbeider, steinindustri, porselensindustri, møller o.a. Mange støvarter kan irritere hud og slimhinner og bane vei for infeksjoner (eksem, byller osv.). Helsefarlig blir det imidlertid især når støv pustes inn, særlig steinstøv, som inneholder kiselsyre, noe som kan føre til silikose.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.