Kort og tykk aksedannelse, fylt med opplagsnæring. Man skiller mellom stengel- og rotknoll. Stengelknollen kan være dannet av en overjordisk stengel, f.eks. hos en del epifyttiske orkideer, og har grønne blad og blomster. Underjordisk stengelknoll finnes f.eks. hos potet; her er bladene bare noen fargeløse, skjellaktige dannelser rundt «øynene», som snart forsvinner. Rotknoll er en bladløs rotdannelse hos f.eks. marihånd, vårkål og georgine. Hos bete deltar både rot og stengel i knolldannelsen.