Leddknute er deler av stengelen der bladene sitter festet. Leddknutene er særlig tydelige hos gress. Ofte er stengelen fortykket på disse stedene. De mellomliggende stengelstykkene kalles internodier.