Internodier, stengelledd, langs en stengel finnes små fortykkelser, leddknuter, nodier, hvor bladene er festet. De bladfrie stengelpartiene mellom knutene kalles internodier. Det første (nederste) finnes mellom rothals og kimbladene og kalles hypokotyl, mens det neste mellom kimbladene og det første løvbladet kalles epikotyl. Allerede i knoppen er det et skille mellom internodier og knuter. Men internodiene er her meget korte, slik at bladanleggene ligger tett sammen. Når knoppen «skyter», strekkes internodiene sterkt slik at bladene fjernes fra hverandre.