Rot hos planter

Det planteorganet som normalt utvikles nede i jorden. Roten har tre oppgaver: å feste planten til jorden å ta opp vann og løste næringssalter å lagre organiske stoffer. I en rotspiss kan det skjelnes mellom flere soner: ytterst en rothette som beskytter roten under dens vekst i jorden, deretter en delingssone (apikalmeristem) med livlig celledeling, en strekningssone hvor det meste av lengdeveksten foregår, og en rothårsone hvor epidermiscellene poser seg ut til lange og tynne rothår. Hele artikkelen