Rot er en del av planten, et planteorgan. Nesten alle planter har røtter. Rota utvikles vanligvis nede i jorda og deler seg gjerne i flere røtter. Store trær har tykke røtter som deler seg i mindre røtter. Små planter har tynnere røtter. Gjennom røttene tar plantene opp vann og næringsstoffer de trenger. Røttene fester også plantene til underlaget. Hele artikkelen