Rot hos planter

Rot er det planteorganet som normalt utvikles nede i jorden. Roten fester planten til jorden og er viktig for at planten skal ta opp vann og løste næringssalter. Roten er dessuten et viktig lager for organiske stoffer. . Hele artikkelen