Frikorps, friskarer, avdelinger av frivillige som organiseres under en krig, særlig for å operere i områder som er besatt av fienden, se frivillige avdelinger. Betegnelsen frikorps vant hevd i 1848 da flere slike korps deltok i den slesvigske krig på slesvig-holstensk side. Garibaldi var også en frikorpsfører. Betegnelsen er også brukt om frivillige avdelinger opprettet i politisk urolige tider for spesielle militære aksjoner eller i rent forsvarsøyemed. Frikorpsene spilte en rolle i Europa like etter den første verdenskrig, f.eks. det italienske frikorps' besettelse av Fiume (Rijeka) 1919, Polens besettelse av Wilno (Vilnius) 1920, Litauens besettelse av Memel (Klaipeda) 1923 og frikorpsenes bekjempelse av kommunistopprørene i Tyskland.