eksportkontroll

Artikkelstart

Eksportkontroll i Norge drives av Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Utenriksdepartementets eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres uten at lisens er gitt. For produsenter og selskaper som Mattilsynet fører tilsyn med, utstedes på forespørsel helsesertifikater ved eksport av næringsmidler, animaliaprodukter, fôrvare, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EU/EØS.

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets eksportkontroll retter seg mot to formål:

1) å sikre at eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell fra Norge skjer på basis av Stortingets vedtak av 1959 og presiseringer fra 1967 og 1997 og at denne eksporten skjer i samsvar med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

2) at eksporten av flerbruksvarer, samt samt relevant teknologi og tjenester ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (atomvåpen, kjemiske og biologiske våpen) og leveringsmidler for slike våpen.

Denne eksportkontrollen er hjemlet i Lov av 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Loven ble sist endret 1. juli 2021.

For Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål, er det vedtatt egne retningslinjer, som senest ble revidert 28. november 2014.

Eksportkontrollarbeidet skjer i tett samarbeid med flere etater. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Tolletaten har lovpålagte oppgaver innenfor varekontroll, håndhevelse av eksportkontrollen, forebygging og etterforskning av brudd på eksportkontrollregelverket. Det er også et samarbeid med Etterretningstjenesten om gjennomføringen av eksportkontrollen. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kan også trekkes på i konkrete eksportkontrollsaker.

Norge deltar i fire multilaterale regimer for å koordinere arbeidet med eksportkontroll med sikte på å hindre spredning av både konvensjonelle våpen, masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for masseødeleggelsesvåpen, samt relevant teknologi og tjenester:

  1. Wassenaar-samarbeidet som omfatter konvensjonelle våpen
  2. Australia-gruppen som gjelder kjemiske og biologiske våpen
  3. Nuclear Suppliers Group som gjelder atomvåpen
  4. Missilkontrollregimet (MTCR) som omfatter leveringsmidler for masseødeleggelsesvåpen.

Norge har også sluttet seg til:

Mattilsynet – eksport til land utenfor EU/EØS

De helsesertifikatene som Mattilsynet utsteder på forespørsel ved eksport av næringsmidler, animaliaprodukter, fôrvare, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EU/EØS, er offentlige dokumenter. Sertifikatene utstedes på sikret papir med sikkerhetsmekanismer, som gjør dem vanskelige å forfalske. De kan kreves av importlandet ved grensekontroll og er i de fleste tilfelle nødvendig for å eksportere varer til land utenfor EU/EØS.

Helsesertifikatene fungerer som garanti til importlandet for at varene er produsert av en virksomhet som er godkjent av Mattilsynet og for at importlandets krav til mattrygghet og at dyrehelse er ivaretatt. Mattilsynet forhandler med importlandene for å bli enige om hvilke sertifikater som skal benyttes og om innholdet i dem. Sertifikatene sikrer stabil markedsadgang for norske varer.

Land utenfor EU/EØS kan ha regelverk og krav som avviker fra Norges og EUs krav. Mattilsynet arbeider for at kravene i sertifikatene likevel skal være basert på regelverk i Norge og EU/EØS. På denne måten vil produsenter og eksportører som er godkjent av Mattilsynet og som følger tilsynets regelverk, automatisk oppfylle kravene i sertifikatet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg