Etterretningstjenesten, tidligere og fram til 2003 Forsvarets etterretningstjeneste, er en fellesavdeling underlagt forsvarssjefen. Dens hovedmål er å sikre viktige nasjonale interesser gjennom å innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner, som kan utgjøre en risiko for Norge.

Etterretningstjenesten har sitt hovedkvarter i Lutvann leir i Østmarka ved Oslo. Her ligger også Forsvarets etterretningshøgskole (FEH), som er underlagt sjefen for Etterretningstjenesten.

Fra august 2009 ble Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT) underlagt sjefen for Etterretningstjenesten. FMGT leverer geografisk informasjon og tjenester til norske styrker i inn- og utland.

I fredstid produserer Etterretningstjenesten informasjon som er nødvendig for at norske myndigheter skal kunne forebygge og håndtere kriser og krig. En prioritert oppgave er etterretningsstøtte til norske enheter som deltar i internasjonale militære operasjoner. Etterretningstjenesten støtter også militære etterretningsbehov og bidrar til NATOs felles forsvar.

I krig bistår tjenesten med informasjon som gir de øverste militære og politiske myndigheter grunnlag for å håndtere en væpnet konflikt.

Etterretningstjenestens virksomhet er underlagt Lov om etterretningstjenesten fra 1998, utdypet ved Instruks om etterretningstjenesten fra 2001. Loven fastslår at tjenesten skal være under norsk kontroll. Det er også klare begrensninger når det gjelder å utføre operasjoner mot personer og organisasjoner med tilknytning til Norge.

I henhold til instruks av 13. oktober 2006 er Etterretningstjenesten pålagt å samarbeide med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å sikre at de to tjenestene er koordinert og samordnet for å møte aktuelle trusler og sikkerhetsutfordringer, samtidig som ansvars- og arbeidsfordelingen mellom tjenestene skal være klare.

Fra høsten 2013 samarbeider Etterretningstjenesten og PST i Felles kontraterrorsenter for å avdekke terrortrusler mot Norge. Lederen for senteret er fra PST og nestlederen fra Etterretningstjenesten.

Etterretningstjenesten er underlagt jevnlig kontroll av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for å sikre at enkeltmenneskers rettssikkerhet blir ivaretatt og at tjenesten holder seg innenfor lovens rammer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.