Etterretningstjenesten

I Norge har Forsvarets etterretningstjeneste ansvaret for å drive etterretningsvirksomhet mot mulige trusler mot Norge fra utlandet. E-tjenesten har hovedkvarter ved Lutvann utenfor Oslo.

Artikkelstart

Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære etterretningstjeneste for utenlandsetterretning. Etterretningstjenesten er en fellesavdeling underlagt forsvarssjefen. Dens hovedmål er å sikre viktige nasjonale interesser gjennom å innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner, som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten løser oppdrag for hele statsapparatet, ikke bare Forsvaret, og arbeider etter overordnede politiske prioriteringer.

Faktaboks

Også kjent som

E-tjenesten

Oppgaver

I fredstid produserer Etterretningstjenesten informasjon og vurderinger som er nødvendig for at norske myndigheter skal kunne forebygge og håndtere kriser og krig. En prioritert oppgave er etterretningsstøtte til norske enheter som deltar i internasjonale militære operasjoner. Etterretningstjenesten støtter også militære etterretningsbehov og bidrar til NATOs felles forsvar.

I krig bistår tjenesten med etterretningsinformasjon og vurderinger som gir de øverste militære og politiske myndigheter grunnlag for å håndtere en væpnet konflikt.

Avdelinger

Etterretningstjenesten har sitt hovedkvarter i Lutvann leir i Østmarka ved Oslo. Der ligger også Forsvarets etterretningshøgskole (FEH), som er underlagt sjefen for Etterretningstjenesten.

Forsvarets stasjon Ringerike på Eggemoen og stasjon Fauske samler inn og analyserer satellittinformasjon.

Forsvarets stasjon Andøya samler inn, analyserer og rapporterer maritim aktivitet i nordområdene. Stasjonen samarbeider tett med Luftforsvarets 333 skvadron og dens maritime patruljefly.

Forsvarets stasjon Vardø opererer Globus-radarene som kartlegger bevegelser i luftrommet over nordområdene og samler informasjon om aktivitet i verdensrommet.

Forsvarets stasjon Varanger i Vadsø er en lytte- og peilestasjon. Stasjonen har også ansvar for et administrasjons- og støtteelement på Høybuktmoen og en innsamlingsenhet på Viksjøfjell, i Sør-Varanger.

Fra august 2009 ble Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT) underlagt sjefen for Etterretningstjenesten. FMGT leverer geografisk informasjon og tjenester til norske styrker i inn- og utland.

Regulering og samarbeid

Etterretningstjenestens virksomhet er underlagt Lov om etterretningstjenesten fra 1998, utdypet ved Instruks om etterretningstjenesten fra 2001. Loven fastslår at tjenesten skal være under norsk kontroll. Det er også klare begrensninger når det gjelder å utføre operasjoner mot personer og organisasjoner med tilknytning til Norge.

I henhold til instruks av 13. oktober 2006 er Etterretningstjenesten pålagt å samarbeide med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å sikre at de to tjenestene er koordinert og samordnet for å møte aktuelle trusler og sikkerhetsutfordringer, samtidig som ansvars- og arbeidsfordelingen mellom tjenestene skal være klare.

Fra høsten 2013 samarbeider Etterretningstjenesten og PST i Felles kontraterrorsenter for å avdekke terrortrusler mot Norge. Lederen for senteret er fra PST og nestlederen fra Etterretningstjenesten.

Kontroll

Etterretningstjenesten er underlagt jevnlig kontroll av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for å sikre at enkeltmenneskers rettssikkerhet blir ivaretatt og at tjenesten holder seg innenfor lovens rammer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg