Eksportkontroll

Eksportkontroll er kontroll som myndighetene i en rekke land foretar for å sørge for at eksporten av våpen og militært materiell skjer i samsvar med vedkommende lands sikkerhets- og forsvarspolitikk, i samsvar med gjeldende vedtatte internasjonale sanksjonsregimer, samt at eksporten ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernevåpen, kjemiske og biologiske våpen), og leveringsmidler for slike våpen. Hele artikkelen