Eksportkontroll i Norge drives av Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Utenriksdepartementets eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres uten at lisens er gitt. For produsenter og selskaper som Mattilsynet fører tilsyn med, utstedes på forespørsel helsesertifikater ved eksport av næringsmidler, animaliaprodukter, fôrvare, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EU/EØS.. Hele artikkelen