Eksportør, person, firma eller organisasjon som driver med eksport, det vil si selger varer eller tjenester til andre land.