Offisielt er det 5-årig obligatorisk skole. Barneskolen er 5-årig og starter når barna er 6 år. Deretter følger 4-årig ungdomsskole og 3-årig videregående skole. Nesten alle barn begynner i barneskolen. Like utdanningsmuligheter for alle er et viktig politisk mål i landet, og det satses på utdanning som drivkraft for økonomisk vekst. Befolkningen har et høyt nivå av skrive- og leseferdighet i forhold til andre land i regionen. Ifølge UNESCO (2003) er ca. 7,5 % av den voksne befolkningen analfabeter. Det finnes over hundre høyere utdanningsinstitusjoner. Universitetet i Hanoi ble opprettet 1956 (med forløpere fra 1907 og 1918 som hoveduniversitet for Fransk Indokina).