Eastman School of Music, musikkhøyskole knyttet til universitetet i Rochester, New York, USA, grunnlagt 1921 ved donasjon av George Eastman. Blant de første lærere var Christian Sinding (professor i komposisjon 1921–22).