Ledemotiv, musikalsk motiv som i operaer, symfoniske dikt og lignende karakteriserer en bestemt person eller situasjon, særlig brukt av Richard Wagner. Av lignende art er Hector Berlioz' idée fixe.