Heltone, heltrinn, det store sekundintervall i den diatoniske skala (for eksempel mellom c og d).