El Baguazo
Utvinningen av naturressurser har ført til sterke konflikter i Peru siden starten på 2000-tallet. En liberalisering av lovene førte til opprør blant urfolk i Bagua-regionen i 2009, og i kamper mellom lokalbefolkningen og politiet – kjent som «El Baguazo» – mistet 33 mennesker livet.
Av /NTB Scanpix.

Ved overgangen til 2000-tallet hadde president Alberto Fujimori i hovedsak klart å nedkjempe geriljaen «Lysende sti», men hans autoritære regime hadde blitt stadig mer upopulært. Fujimori-regimet endte i 2000 da presidenten ble avsatt og flyktet til Japan. Etter et kort overgangsregime ble Alejandro Toledo valgt inn som president i 2001. Peru gikk inn i en ny periode preget både av politisk liberalisering og økonomisk oppgang.

Siden 2000 har Peru opplevd økonomisk vekst grunnet høye priser på mineraler i verdensmarkedet og omfattende investeringer i produksjon og infrastruktur. I perioden 2005–2015 vokste økonomien i gjennomsnitt seks prosent årlig. Til tross for høyere inntekter og fremgang i fattigdomsreduksjon siden slutten av 2000-tallet, er fattigdom fortsatt en realitet for millioner av peruanere. Arven etter mange år med væpnet konflikt og Fujimoris vanstyre preger fortsatt det politiske landskapet i landet.

Sosialdemokraten Alan García gjorde et oppsiktsvekkende comeback i 2006, 16 år etter at han hadde forlatt presidentembetet under hyperinflasjon og kaos. Han ble etterfulgt av venstrepopulisten Ollanta Humala i 2011 og høyrepolitikeren Pedro Pablo Kuczynski i 2016. Kuczynski avbrøt sitt mandat i 2018 midt i en politisk krise knyttet til maktmisbruk, korrupsjon og det brasilianske selskapet Odebrecht. Hans etterfølger, Martín Vizcarra, ble avsatt av kongressen under et politisk kaos midt i koronapandemien i 2020, noe som førte til de mest omfattende demonstrasjonene i Perus historie. Store deler av Perus økonomiske vekst det siste tiåret ble revet vekk som følge av pandemien.

Konfrontasjonen mellom regjeringsmakten og kongressen fortsetter å prege Perus politikk. Etter økende politisk uro gjennomførte president Pedro Castillo et statskupp 7. desember 2022, noe som fremskyndet hans avsettelse i kongressen. Perus nye og president er Dina Boluarte, som også er landets første kvinnelige president.

Overgang til demokrati

Valg i Peru 2000

Etter mange år med autoritært styre under Alberto Fujimori, karret Peru seg til et mer demokratisk styresett på 2000-tallet. Her avlegger lokalbefolkningen i Chinchero stemme ved presidentvalget i 2000, der Fujimori stilte til en tredje periode, og motkandidaten trakk seg i protest. Noen måneder senere ble Fujimori avsatt, og en overgangsregjering tok over makten frem til nye valg ble avholdt i 2001.

Av /NTB Scanpix.

Etter Fujimoris flukt til Japan ble han formelt avsatt av kongressen, og en overgangsregjering ble etablert under ledelse av kongresspresident Valentín Paniagua Corazao. Overgangsregjeringen varte bare i åtte måneder, men har likevel preget Perus nyere historie. Paniagua innkalte til nye president- og kongressvalg i 2001 og sikret et demokratisk regjeringsskifte. En sannhetskommisjon ble opprettet, Perus relasjoner med Det interamerikanske menneskerettighetssystemet ble gjenopprettet og rettsprosesser mot lederne av Lysende sti-geriljaen ble tatt opp igjen i sivile domstoler.

Den sentrumsorienterte Alejandro Toledo vant presidentvalget som ble holdt i juni 2001. Toledos duellant i andre valgomgang var tidligere president Alan García, som hadde vendt tilbake fra sitt eksil etter at høyesterett hadde trukket tilbake gamle anklager mot ham. Men bare et par år etter valgseieren falt oppslutningen om Toledo dramatisk. Massedemonstrasjoner og streiker i 2003 førte til regjeringskrise og unntakstilstand. To år senere fulgte nye uroligheter, knyttet til en politisk strid om liberalisering av den økonomisk viktige kokadyrkingen. Kort tid etter berget Toledo sitt politiske liv med knapp margin etter at en granskningskommisjon fant ham skyldig i valgfusk i 2001.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

President Toledo ratifiserte opprettelsen av en sannhetskommisjon og utvidet navnet med ‘forsoning’ (Comisión de la Verdad y la Reconciliación – CVR). CVRs mandat var å finne sannheten om overgrepene som ble begått under den væpnede konflikten i Peru, samt under hele Fujimori-regimet, altså perioden fra 1980 til 2000. Kommisjonen besto av tolv personer fra sivilsamfunn og kirkesamfunn, samt én representant fra det militære.

Kommisjonen leverte sin rapport i august 2003 og konkluderte med at antall drepte og forsvunne i den væpnede konflikten var 69 000 mennesker; langt flere enn det tidligere anslaget på 25 000 ofre. Cirka 75 prosent av ofrene var sivile fra landsbygda i høylandet, særlig bondebefolkning med urfolksbakgrunn. Ifølge CVR skyldtes dette en historisk marginalisering og diskriminering av bondebefolkningen i Peru. CVR konkluderte også med at Lysende sti-geriljaen var ansvarlig for 54 prosent av drapene rapportert til kommisjonen. Det peruanske militæret ble funnet ansvarlig for systematiske menneskerettighetsbrudd i kampen mot terror; spesielt på 1980-tallet, men også under Fujimori-regimet.

Sannhetskommisjonens rapport initierte en vedvarende debatt i Peru omkring fortidens overgrep og muligheter for forsoning. I 2005 opprettet president Toledo et oppreisningsprogram for ofrene for den væpnede konflikten, i tråd med sannhetskommisjonens anbefalinger.

Garcías comeback og konflikt om naturressurser

Lysende sti
Selv om geriljaen Lysende sti stort sett ble bekjempet på 1990-tallet, fortsatte enkelte små celler kampen for et kommunistisk Peru fra sine skjulesteder i jungelen. Her står geriljasoldater oppstilt foran en av Lysende stis ledere, Florindo Eleuterio Flores-Hala, også kjent som «Kamerat Artemio», i Huallaga-dalen i Amazonas i desember 2011. Tre måneder etter ble kommandanten såret i kamp og arrestert, og deretter dømt til livstid i fengsel for alvorlig terrorisme, narkotikahandel og hvitvasking av penger.
Av /NTB Scanpix.

President Toledos parti, Perú Posible, valgte å ikke stille ved presidentvalget i 2006, og det var dermed duket for et oppsiktsvekkende comeback for sosialdemokraten Alan García, som også hadde vært president fra 1985 til 1990.

García, som stod for en stram økonomisk politikk, et nært samarbeid med Brasil og frihandelsavtale med USA, seiret i andre valgomgang over den nasjonalistiske venstrepopulisten Ollanta Humala, som ville ha et tettere samarbeid med venstreorienterte regimer i naboland, blant annet Venezuelas president Hugo Chávez. Ved det parallelle valget til ny nasjonalforsamling oppnådde Humalas parti – Perus Nasjonale Parti – rent flertall. García og partiet APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) fikk dermed begrenset sitt politiske handlingsrom.

Garcías andre regjering var preget av økonomisk oppsving i statlige inntekter og investeringer grunnet høye råvarepriser i det globale markedet, og i perioden 2006–2011 ble andelen fattige redusert fra 49 til 28 prosent av befolkningen. Samtidig oppstod en rekke konflikter rundt sosiale og miljømessige forhold knyttet til gruvedrift og olje- og gassvirksomhet, der lokalbefolkningens interesser stod mot nasjonale økonomiske hensyn. García skapte kontrovers i 2007 da han uttrykte sin oppgitthet over det han mente var særinteresser fra urfolk og uproduktive jordeiere som hindret utnyttelse av Perus rike naturressurser.

For å få bukt med dette fremmet regjeringen i 2008 derfor en rekke reguleringsendringer og lovforslag i forbindelse med implementeringen av en handelsavtale med USA. Motstand fra urfolksgrupper i Bagua-området endte med voldelige konfrontasjoner i juni 2009 der 33 mennesker mistet livet (23 politimenn og ti sivile). Hendelsen, kjent som «El Baguazo», forårsaket en politisk krise og lovendringer måtte trekkes tilbake.

Rettssakene mot Fujimori

Frem til november 2005 hadde peruanske myndigheter forgjeves forsøkt å få Japan til å utlevere tidligere president Fujimori slik at han skulle kunne svare for et titalls anklager om korrupsjon og menneskerettighetsbrudd under tiden som president. Da han overraskende dukket opp i Chiles hovedstad Santiago, oppsto det spekulasjoner om et politisk comeback. Chilenske myndigheter arresterte imidlertid Fujimori umiddelbart etter anmodning fra Peru, og utleverte ham til hjemlandet der han kunne rettsforfølges for syv menneskerettighets- og korrupsjonssaker.

I april 2009 ble Fujimori funnet skyldig for grove menneskerettighetsbrudd i to saker og dømt til 25 år i fengsel. Dommen var historisk da det var første gang i verdenshistorien at en tidligere statsleder ble stilt for retten for menneskerettighetsbrudd i eget land. Rettssakene mot Fujimori for korrupsjonsanklager fulgte senere.

Humalas sosiale reformer

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori, datter av eks-diktator Alberto Fujimori, har vært en sentral person i Perus politikk på 2010-tallet. Hun var presidentkandidat både i 2011 og 2016, og i det siste valget tapte hun i andre runde med svært knapp margin. I 2018 ble hun satt i fengsel anklaget for korrupsjon i forbindelse med den omfattende skandalen tilknyttet det brasilianske selskapet Odebrecht.
Av /Reuters/NTB Scanpix.

Ollanta Humala Tasso, fra valgalliansen «Gana Perú», ble valgt inn som president i 2011 ved andre valgomgang med 51,4 prosent av gyldige stemmer mot Keiko Fujimori, Alberto Fujimoris datter og leder av partiet Fuerza 2011, som fikk 48,5 prosent av stemmene. Valgkampen i 2011 var preget av polarisering og usikkerhet. Humalas venstreorientering ble av motstanderne ansett som en trussel til den gjeldende økonomiske modellen, men Keiko Fujimoris motstandere pekte på Fujimorista-partiets autoritære trekk og korrupsjonsanklager.

Humalas politiske plan, kalt «den store transformasjonen», ble moderert under valgkampen og hans politiske linje fikk en mer sentrum-venstre-retning. Humala tok også avstand fra og takket nei til støtte fra Venezuelas Hugo Chávez, men fikk støtteerklæringer fra en rekke intellektuelle, blant andre forfatter og nobelprisvinner Mario Vargas Llosa. Rett etter valget inngikk Humala en rekke samtaler med peruanske næringslivsledere og politikere fra flere fronter for å erklære sin respekt for demokratiske spilleregler og rettsstaten.

Humalas regjering etablerte en rekke sosiale programmer blant annet for ungdom og eldre. Loven om konsultasjonsrett for urfolk ble vedtatt i 2011 for å forebygge økende sosiale og miljømessige konflikter. Andelen av befolkningen som levde i fattigdom ble redusert fra 28 til 22 prosent, og det ble satset stort på reformer og investeringer i utdanningssektoren.

Samtidig var Humalas regjeringstid preget av sosiale og politiske konflikter. Conga-konflikten mellom lokalbefolkningen og gruveselskapet Yanacocha i slutten av 2011 forårsaket Humalas første regjeringskrise. Både regjeringsmedlemmer og etter hvert også førstedamen Nadine Heredia ble involvert i politiske skandaler. Underveis mistet Humalas valgallianse 19 av de opprinnelige 47 kongressmedlemmene til fordel for andre politiske grupperinger. Humalas eget parti valgte til slutt å ikke stille med kandidat til presidentvalget i 2016.

Polarisering og benådning

Fujimori-protester
En mulig benådning av den autoritære eks-presidenten Alberto Fujimori har splittet Perus befolkning og politikere på 2010-tallet. Her demonstrerer motstandere av Fujimori mot en benådning i 2017, med anklager om drap og korrupsjon.
Av /AP/NTB Scanpix.

Ved presidentvalget i 2016 var det to høyreorienterte kandidater som gikk videre til andre valgomgang: Pedro Pablo Kuczynski fra valgalliansen «Peruanos por el Kambio» (PPK) og Keiko Fujimori fra «Fuerza Popular» (FP). Etter gjeldende stemmefordelingssystem fikk FP med 36 prosent av gyldige stemmer tildelt 73 av 130 plasser i kongressen, et klart politisk flertall. Kuczynski vant likevel presidentvalget, og ble landets president i juli 2016.

Det oppstod fra første stund et spenningsforhold mellom mindretallsregjeringen og en kongress der det politiske flertallet viste liten vilje til samarbeid. Kongressen motarbeidet flere lovforslag og initiativer fremmet av regjeringen. Situasjonen tilspisset seg mot slutten av 2017, da Fuerza Popular fremmet et avsettelsesforslag (vacancia presidencial) mot Kuczynskis regjering på bakgrunn av anklager tilknyttet korrupsjonsskandaler rundt det brasilianske gigantselskapet Odebrecht. Forsøket mislyktes med uventet støtte fra flere representanter fra Fuerza Popular, blant andre Kenji Fujimori som er bror av Keiko Fujimori og sønn av Alberto Fujimori. To dager senere, på julaften i 2017, annonserte Kuczynski benådning av den fengslede Alberto Fujimori på humanitært grunnlag. Fujimori ble løslatt og gjenforent med sin familie.

Benådningen av Fujimori forsterket den eksisterende politiske polariseringen i Peru ytterligere. Mens Fujimoris støttespillere fremmet argumenter om den tidligere presidentens dårlige helsetilstand, høye alder og bidrag i kampen mot Lysende sti, minnet kritikerne om menneskerettighetsbruddene og korrupsjonen han hadde vært ansvarlig for. Fuerza Popular var delvis splittet i saken, og partiets ledelse utestengte de som bidro til Kuczynskis politiske overlevelse. Den politiske uroen som oppstod ledet frem til ett nytt avsettelsesforslag mot Kuczynskis regjering. Forslaget kom aldri opp til votering da presidenten selv gikk av kvelden før etter at det ble avslørt at han hadde tilbudt prosjektstøtte i bytte for støtte i kongressens avstemming om avsettelse. Visepresident Martín Vizcarra tok over presidentembetet 23. mars 2018.

Odebrecht-skandalen

Korrupsjonsavsløringene rundt den brasilianske entreprenørgiganten Odebrecht fikk i andre halvdel av 2010-tallet store ringvirkninger i Peru. Etterforskningen som startet i Brasil under kodenavnet Operação Lava Jato («Operasjon bilvask») i 2014 avslørte et omfattende og systematisk nettverk av korrupsjon, bestikkelser og andre ulovlige utbetalinger til offentlig ansatte, myndigheter og politikere i en rekke latinamerikanske land i bytte mot store offentlige kontrakter og lisenser. Utbetalingene ble også gjort til presidentkandidater for å sikre «velvilje» ved en eventuell regjeringsposisjon. Peru var Odebrechts største investeringsland utenfor Brasil, og selskapet har deltatt i utbygging av store infrastrukturprosjekter siden 2000-tallet.

Etterforskningen av Odebrecht-skandalen i Peru begynte i 2016, den tok av i 2017 og fikk store konsekvenser; samtlige peruanske presidenter siden 2000, samt partileder Keiko Fujimori og en rekke andre fremtredende politikere og næringslivsledere er rammet av anklager om korrupsjon. Tidligere president Toledo ble formelt siktet for bestikkelser, og Perus myndigheter begjærte ham pågrepet og utlevert fra USA. Tidligere president Humala og hans kone Nadine Heredia ble satt i varetekt fra juli 2017 til april 2019 anklaget for å ha mottatt ulovlige utbetalinger fra Odebrecht til valgkampen i 2011, men ble satt fri etter at domstolen fant fengslingen grunnlovsstridig. Keiko Fujimori ble satt i varetekt i oktober 2018 med samme begrunnelse. 19. april 2019 ble tidligere president Kuczynski varetektsfengslet for opptil tre år, men tiltaket ble få dager senere omgjort til husarrest. Den til nå aller mest dramatiske konsekvensen av Odebrecht-skandalen fant sted to dager tidligere: Da politiet 17. april 2019 oppsøkte Alan García for å ta ham inn til varetekt, tok den tidligere presidenten sitt eget liv med et pistolskudd.

Covid-19 og politisk kaos

Demonstrasjoner i Peru 2020
Avsettelsen av president Martin Vizcarra førte i 2020 til de største protestene i Perus historie. Da to demonstranter ble drept av politiet 14. november, gikk den midlertidige presidenten av, og en overgangsregjering ble valgt til å lede landet frem mot valg i april 2021.
Av /Reuters/NTB.

De steile frontene mellom regjeringen og flertallet i kongressen fortsatte med Martín Vizcarra som president. Etter alvorlige avsløringer i 2018 av korrupsjon dypt i rettsvesenet, tok presidenten initiativ til en storstilt politisk reformprosess, blant annet knyttet til finansiering av politiske partier og begrenset gjenvalg av kongressrepresentanter. Til tross for folkelig støtte, ble forslagene motarbeidet av kongressen, som fortsatte å beskytte korrupsjonsanklagede representanter. Med folket i ryggen benyttet presidenten en mulighet i grunnloven til å oppløse kongressen, som svarte med å forsøke å avsette ham ved å ta visepresident Mercedes Aráoz Fernández i ed som ny president. Hun trakk seg et døgn senere, og gikk deretter av, mens grunnlovsdomstolen besluttet at oppløsningen av parlamentet var lovlig.

Ved nyvalget i januar 2020 mistet Keiko Fujimoris Fuerza Popular sitt tidligere flertall, og fikk flere nye partier plass i kongressen, men ingen av dem var formelt tilknyttet til president Vizcarra. Konfliktene fortsatte, og presidenten slet med å få gjennomslag i kongressen for de reformene som skulle ta et oppgjør med korrupsjonen i peruansk politikk.

Covid-19

Midt oppi dette politiske kaoset ble Peru hardt rammet av koronapandemien. Sammenlignet med andre land i regionen innførte Peru tidlig meget strenge smitteverntiltak, allerede i midten av mars 2020, med skolestengning ut året og delvis portforbud. Tusenvis av mennesker har mistet jobbene sine, og ifølge Verdensbanken falt Perus BNP med 17,4 prosent i første halvdel av 2020. I løpet av få måneder feide pandemien vekk store deler av den positive utviklingen Peru har hatt i kampen mot fattigdom det foregående tiåret. Det offentlige helsevesenet kollapset, og innen utgangen av 2020 hadde rundt 38 000 mennesker mistet livet av covid-19.

Avsettelsen av Vizcarra

Det politiske kaoset toppet seg med at kongressen 9. november 2020 avsatte president Vizcarra under anklager om korrupsjon, med 105 mot 19 stemmer. Kongressens leder, Manuel Merino de Lama, fra partiet Acción Popular, ble tatt i ed som ny president. Avsettelsen førte til en bølge av demonstrasjoner fra brede lag av befolkningen over hele landet, de største i Perus historie. Avsettelsen ble oppfattet som et kongressledet kupp, i strid med grunnloven. Politiet møtte demonstrantene med vold, og flere hundre ble såret og arrestert. Etter at to demonstranter ble drept av politiet lørdag 14. november, gikk president Merino av etter bare fem dager som landets øverste leder. Francisco Sagasti fra Partido Morado ble valgt til ny kongressleder og tatt i ed som landets nye president 17. november 2020. Sagastis mandat var å lede en overgangsregjering, som skulle sørge for å gjennomføre valg i april 2021, håndtere koronapandemien og sørge for økonomisk gjenoppbygging.

Castillos periode: politisk uro og mislykket statskupp

Ved Perus presidentvalg 11.april 2021 fikk kandidat Pedro Castillo, fra venstresides parti Perú Libre, 19 prosent av stemmene, og gikk dermed videre til andre valgomgang sammen med høyresidens favoritt Keiko Fujimori fra Fuerza Popular, som fikk 13 prosent av stemmene. Den svake oppslutningen rundt de to alternativer ville få konsekvenser for den politiske utviklingen i landet. Ved andre valgomgang 6. juni 2021 vant Castillo over motstanderen Fujimori med 45 000 stemmer. Fujimoris parti og støttespillere fremmet anklager om valgfusk og krevde annullering av tusenvis av stemmer. Valgmyndighetene avviste anklagene etter en grundig gjennomgang.

Presidentens parti Perú Libre sto for et sosialistisk program der desentralisering, jevn fordeling og ny grunnlov var hovedkampsaker. Castillos regjering ble møtt med stor motstand fra første stund. Peru Libre oppnådde ikke flertall i kongressen og Castillo måtte forhandle frem støtte med andre partier. Likevel brøt Castillo ut fra eget parti på grunn av uenigheter med partiets grunnlegger Vladimir Cerrón, en kontroversiell og korrupsjonsdømt politiker fra Junín-regionen. Castillos støttespillere i kongressen ble enda færre.

Castillos kontroversielle valg av viktige ministerposter og politiske rådgivere med omstridt bakgrunn skapte misnøye i kongressen og landet for øvrig. I løpet av Castillos første år i makten var det fire regjeringsskifte og 59 ministre avla ed, for så bli byttet ut kort tid etter på grunn av avsløringer og korrupsjonsanklager. President Castillo selv, hans nærmeste familie og rådgivere har også vært mål for korrupsjonsanklager, noen med sterkt bevisgrunnlag. Påtalemyndigheten har fremmet seks anklager mot Castillo, disse var under etterforskning samtidig som kongressen forsøkte å avsette presidenten ved to anledninger, uten å lykkes.

Konfrontasjonen mellom kongressen og regjeringen tilspisset seg mot slutten av 2022. Den politiske uroen spredte seg til det peruanske samfunnet, der kongressen var enda mer upopulær enn Castillo i følge meningsmålingene. Kongressen forberedte seg til et tredje avsettelsesforsøk da Pedro Castillo 7. desember 2022 annonserte den umiddelbare oppløsning av kongressen og opprettelse av en overgangsregjering for å innkalle til nytt valg, en grunnlovsforsamling og omfattende politiske reformer. Ved denne handlingen, et statskupp, tok Castillos presidentperiode slutt: statskuppet ble umiddelbart avvist av samtlige peruanske institusjoner og sivilsamfunnet. Få timer senere var Castillo avsatt som president og arrestert. Visepresident Dina Boluarte ble tatt i ed som landets første kvinnelige president.

Store protester og en usikker fremtid

Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Perus første kvinnelige president, har liten støtte i kongressen, siden hun ble kastet ut av Peru Libre tidlig i 2022. Hun har heller ikke støtte i befolkningen, og da hun tiltrådte som president, ble hun møtt med massive folkelige demonstrasjoner som krevde hennes avgang. I de følgende ukene var det demonstrasjoner, streiker og veiblokader over hele landet, og tusenvis av fattige småbønder reiste inn til byene for å delta i protestene. De felles kravene til demonstrantene handlet om oppløsning av kongressen og nye valg, i tillegg til krav om ny grunnlov og Castillos løslatelse. Demonstrantene ble møtt med vold fra politi og sikkerhetsstyrker. Mellom 7. desember 2022 og 30. mars 2023 er det offisielt anslått at 61 sivile personer mistet livet. 50 av disse ble drept av sikkerhetsstyrker og elleve døde i ulykker eller av manglende medisinsk behandling i tilknytning til veiblokader. Over 800 sivile mennesker ble også skadet i demonstrasjonene, og det er rapportert at 980 medlemmer av politistyrken ble skadet, mens en politibetjent døde. I tillegg ble 36 medlemmer av de militære styrker skadet, og seks soldater ble drept.

President Boluarte har blitt sterkt kritisert for den brutale håndteringen av demonstrasjonene, som hun selv kalte «en trussel for demokratiet». Under hennes tale på nasjonaldagen 28. juli 2023 ba hun imidlertid om unnskyldning for alle som døde under protestene. I den samme talen erklærte hun at hun vil be kongressen om utvidede fullmakter for å bekjempe kriminalitet. Samtidig var det nye massive demonstrasjoner i Lima og flere andre byer 28. og 29. juli 2023. Hittil har ingen av kravene fra demonstrantene blitt innfridd. Etter press fra mange hold om å framskynde valg, ble det først annonsert nytt president- og kongressvalg i april 2024. Den 15. juni 2023 gikk Boluarte imidlertid tilbake på dette løftet, og annonserte at regjeringen vil sitte ut perioden til 2026. Meningsmålinger utover høsten 2023 indikerer at president Boluarte har støtte fra kun ti prosent av befolkningen, mens det er kun seks prosent som støtter kongressen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg