Ved overgangen til 2000-tallet hadde president Alberto Fujimori i hovedsak klart å nedkjempe geriljaen «Lysende sti», men hans autoritære regime hadde blitt stadig mer upopulært. Fujimori-regimet endte i 2000 da presidenten ble avsatt og flyktet til Japan. Etter et kort overgangsregime ble Alejandro Toledo valgt inn som president i 2001. Peru gikk inn i en ny periode preget både av politisk liberalisering og økonomisk oppgang. Hele artikkelen