Perus samtidshistorie

Fagansvarlig

Jemima Garcia-Godos

Universitetet i Oslo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 10 artikler: