Perus historie

Peru var sentrum for den en rekke store andinske sivilisasjoner lenge før den spanske koloniseringen tok til. Størst av dem alle var Inkariket, som strakte seg fra dagens Ecuador i nord, gjennom Peru og Bolivia til dagens Chile i sør da spanierne ankom på 1530-tallet. Rikdom fra utvinning av mineraler, og særlig sølv, jern og kobber, har spilt en viktig rolle i Perus historie og samfunnsutvikling, både under kolonitiden og etter uavhengigheten i 1821. Hele artikkelen