Peru var sentrum for den en rekke store andinske sivilisasjoner lenge før den spanske koloniseringen tok til. Størst av dem alle var Inkariket, som strakte seg fra dagens Ecuador i nord, gjennom Peru og Bolivia til dagens Chile i sør da spanierne ankom på 1530-tallet. Rikdom fra utvinning av mineraler, og særlig sølv, jern og kobber, har spilt en viktig rolle i Perus historie og samfunnsutvikling, både under kolonitiden og etter uavhengigheten i 1821.Konflikter rundt utvinning av naturressurser og manglende iverksettelse av urbefolkningens rett til jord har ført til opprør og konflikt på nasjonalistisk og etnisk grunnlag, og til lang tids militært styre og økonomiske utfordringer på 1900-tallet. Hele artikkelen