Ontario omfatter alene rundt 40 % av Canadas totale sysselsatte befolkning. Det drives et intensivt husdyrbruk og dyrking av mais og andre kornprodukter, frukt (særlig epler, grønnsaker og tobakk). Husdyrholdet inkluderer kyllingfarmer, grisehold, melkekyr og storfekjøttproduksjon. Jordbruksarealene er i ferd med å avta etter som marginale områder forlates og byene vokser. Skogen dekker 65 % av arealet, og av dette er ca. 1/3 regnet som produktiv skog. Den overveiende del av hugsten foregår i nord, mens majoriteten av fremstillingen av tremasse, cellulose bygningsmaterialer og andre trevirkevarer foregår i sør.

Mineralforekomstene er svært rike, og det meste av produksjonen blir eksportert. Foruten å være en av verdens ledende nikkelprodusenter (Sudbury), er Ontario også en storprodusent av gull, kobber, sink, platina, palladium, kobolt, sølv og ikke-metalliske mineraler. Ontario er Canadas mest industrialiserte provins. Målt i antall industriarbeidsplasser er Ontario nummer to i Nord-Amerika, kun slått av California. I perioden 1994–2003 hadde industrisektoren en større vekst i Ontario enn noe annet sted i Nord-Amerika. Det meste av industrien er lokalisert i sør hvor den har nærhet til det enorme markedet i USA. Ontario står alene for nær 60 % av hele Canadas industrivareeksport. Industrien har rik tilgang på vannkraft fra Niagara o.a. steder, samt god tilgang på råvarer, arbeidskraft og gode transporttjenester. De viktigste grener er bil-, jern- og stål-, treforedlings-, næringsmiddel-, maskin- og kjemisk industri. Bilindustrien er målt i produksjonsverdi nummer to i Nord-Amerika etter Michigan. Petroleumsraffineringskapasiteten er godt utbygd med i alt fem raffinerier. Atomkraftverk står for nær halvparten av elektrisitetsforsyningen, varmekraftverk for rundt 30 % og vannkraft for resten. Ontarios vannkraftpotensial er langt på vei fullt utbygd. I tillegg til de eksisterende kraftanlegg i Ottawa-dalføret, langs St. Lawrence Seaway og ved Niagara Falls har man bygd termiske kraftanlegg og atomkraftverk. Tjenesteytende næringer omfatter 70 % av økonomien. Toronto er målt etter sysselsetting Nord-Amerikas tredje største finanssenter, og den er sete for den ledende børsen i Canada. Toronto har også Canadas største konsentrasjon av mediabedrifter og kunstforetak. Kitchner-Waterloo, Ottawa og Stor-Toronto er Ontarios høyteknologiske sentre. St. Lawrence Seaway som ble ferdigstilt 1959, gjør det mulig for havgående skip å seile fra Atlanterhavet og helt opp til Thunder Bay.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.