CN Tower, tårn i Toronto, Canada, med sine 553,34 m regnet som verdens høyeste frittstående byggverk (2004). Innviet 1975. Foruten sendeutstyr for fjernsyn og radio rommer tårnet også utsiktsplattformer og en roterende restaurant for 416 personer. Tårnet er støpt i betong og består av en kjerne med diameter 11 m og tre vindavstivende sideribber, og står på en 5,5 m tykk spennbetongplate med diameter 70 m. Navnet er etter eieren av tårnet, Canadian National Railways (CN).